Направо към съдържанието

Декларация на хилядолетието

от Уикипедия, свободната енциклопедия

На 8 септември 2000 г. лидерите на държавите членки приемат Декларацията на хилядолетието на ООН след тридневно заседание в седалището на Организацията на обединените нации (Резолюция №А/RES/52/2). В Декларацията на хилядолетието държавите членки на ООН се ангажират да постигнат Целите на хилядолетието за развитие в областта на мира и сигурността, устойчивото развитие, опазването на околната среда, правата на човека, демокрацията и управлението, защитата на уязвимите, посрещане нуждите на Африка, укрепване на Организацията на обединените нации.

Резолюцията е приета от Общото събрание на 14 декември 2000 г. Напредъкът по изпълнението на целите от Декларацията е прегледан през 2005 г. на среща на лидерите на ООН.

 1. Ценности и принципи
 • Свобода
 • Равенство
 • Солидарност
 • Толерантност
 • Уважение към природата
 • Споделена отговорност
 1. Мир, сигурност и разоръжаване
 2. Развитие и ликвидиране на бедността
 3. Опазване на околната среда
 4. Човешки права, демокрация и добро управление
 5. Защита на социално уязвимите
 6. Посрещане на специалните нужди на Африка
 7. Укрепване на ООН

Всички тези цели трябва да са постигнати до 2015 г.