Демарш

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Дема́рш (на френски: démarche) e дипломатическо изявление на правителството или дипломатическите органи на една държава към правителството на друга държава.

Демаршът може да съдържа искане, протест, предупреждение, възражение и др., което се изразява писмено или устно.

Демарш се използват в случаите, когато обичайните дипломатически средства (водене на преговори, консултации, и т.н.) не помагат за решаване на конкретна конфликтна ситуация или проблем, а ситуацията изисква спешни действия.

Причина за демарш може да стане нарушаването на териториалната цялост на някоя държава, нарушаването на човешките права и свободи, както и други ситуации. Като пример за политически демарш може да послужи проведения по различно време от много страни бойкот на Олимпийските игри.

Форми за изразяване демарш могат да бъдат:

  • Официално изявление от ръководителя на държавата, някой от компетентните органи на държавната власт;
  • Дипломатическа нота;
  • Отзоваване на дипломатически представител;
  • Други форми

Принципите на международното право (по-специално параграф 3 на чл. 2 от устава на ООН) не позволяват използването на демарш като заплаха от употребата на сила или за други цели, различаващи се от поддържането на международния мир и сигурност.

В ежедневния смисъл думата демарш означава: внезапно, неочаквано, остро действие или нападение.