Диверсия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Диверсията е престъпление срещу държавата съгласно Наказателния кодекс на Република България и е уредено в неговата Особена част, глава първа „Престъпления против републиката“, раздел ІІІ „Диверсия и вредителство“, чл. 106.

Чл. 106. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да отслаби властта или да ѝ създаде затруднения унищожи или повреди обществени сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства или друго значително обществено имущество, се наказва за диверсия с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода 20 години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Субект на диверсията може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние може да се осъществи в две форми: първа - унищожаване на значително обществено имущество, втора - повреждането на такова имущество. Предмет на това престъпление е значително обществено имущество - обществени сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства или друго имущество, което, от една страна, отговаря на условието за значителност, и, от друга, е обществено. Престъплението диверсия е също така и резултатно престъпление, a самият престъпен резултат е настъпването на повреда или унищожението на значително обществено имущество.

От субективна страна, престъплението диверсия се върши с пряк умисъл, както повечето престъпления от глава първа на Особената част на Наказателния кодекс, а именно - „Престъпления против републиката“. Съставът на диверсията, както и този на вредителството по чл. 107 от Наказателния кодекс, съдържа специална цел като субективен признак, а именно - „с цел да отслаби властта или да ѝ създаде затруднения“. Така, за да е налице диверсия, трябва изпълнителното деяние да се осъществява точно с тази цел - отслабване на властта или създаването на затруднения за последната.

Санкцията, предвидена в чл. 106, за извършване на престъплението диверсия е лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. Това означава, че ако е налице особено тежък случай на диверсия, то тогава се предвижда налагането на най-тежките наказания по Наказателния кодекс на Република България.

Саботаж е друга дума за диверсия.

Външни препратки[редактиране | edit source]