Доцимология

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Доцимологията е научна област в педагогиката, която е разработена във Франция през 30-те години на миналия век. Терминът "доцимология" има гръцки произход - "докиме" - изпитание, изпит; "докимозо" - изпитвам, "докимастикос" - който е годен да изпитва, изпитващ. Терминът се използва във всички държави в Европа, с изключение на Великобритания. Доцимологията се определя като наука, която изяснява системата и формите на изпитите и изпитването, начините за оценяване на знанията, проявите на субективизъм на изпитващия при оценяването, а също и възможностите, които могат да осигурят по-голяма обективност на оценката. Тя е вид изследване и познание.