Закон на Дарси

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Законът на Дарси е основният закон на филтрацията и изразява връзката между разхода на филтрационния поток и енергийните загуби, изразени чрез намаляване на напора. За първи път връзката е направена от французина Анри Дарси (Henry Darcy) при опити във връзка с водоснабдяването на град Дижон. Множеството опити са показали, че водното количество Q (обемът вода, който преминава за единица време през дадено напречно сечение) е правопропорционално на напречното сечение F, през което минава водата и на напорният градиент I=\frac{\Delta H}{l}.

Q=kFI=\frac{kF \Delta H}{l}

където:

  • k — коефициент на филтрация,
  • l — път на филтрацията,
  • \Delta H — разлика в напорите (нивата) в двата края на пробата.

Ако заместим \frac{Q}{F}=v, където v е скоростта на филтрация получаваме v=kI.

Иначе казано, законът на Дарси изразява линейната връзка между скоростта на филтрация и напорния градиент.