Направо към съдържанието

Закон на Дарси

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Законът на Дарси е основният закон на филтрацията и изразява връзката между разхода на филтрационния поток и енергийните загуби, изразени чрез намаляване на напора. За първи път връзката е направена от французина Анри Дарси (Henry Darcy) при опити във връзка с водоснабдяването на град Дижон. Множеството опити са показали, че водното количество (обемът вода, който преминава за единица време през дадено напречно сечение) е правопропорционално на напречното сечение , през което минава водата и на напорния градиент .

където:

  • – коефициент на филтрация,
  • – път на филтрацията,
  • – разлика в напорите (нивата) в двата края на пробата.

Ако заместим , където е скоростта на филтрация получаваме .

Иначе казано, законът на Дарси изразява линейната връзка между скоростта на филтрация и напорния градиент.