Износ

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Износ е продажба на местни стоки от дадена страна за чужбина. В тесния смисъл на думата включва само стоките, които са произведени или преработени в страната, а останалите - внесени и изнесени без преработка, се наричат реекспорт. В най-широкия смисъл на думата тук се включват и стоките с нетърговско предназначение.

Износът се контролира от митническите учреждения на изнасящата страна. За дата на износната операция се смята датата на митническото оформяне и пропускане на стоките. Данните за износа обикновено се различават според източника им, като най-изчерпателни са данните, подавани от износителите за националната търговска статистика.

Предмет на износ могат да бъдат и други материални и нематериални ценности като електричество, софтуер, патенти и лицензии, ценни книжа, чужда и местна валута, злато и други ценни метали. Те обаче не се отчитат от националната търговска статистика за износа.

Държавата е заинтересована от развитието на износа, чрез който се разширяват пазарите на местните фирми и се повишава ефективността на тяхната дейност. Ето защо специализирани държавни органи провеждат политика на стимулиране на износа с различни средства - експортни премии, дотации, субсидии, изгодно кредитиране, застраховане на експортни кредити, привилегировано снабдяване на износителите и др.

Стратегия за ефективен износ[редактиране | редактиране на кода]

С помощта на линейното програмиране може да бъде изведен обобщен модел за оптимизация на износа. За целта се въвеждат следните величини: Y_{ik} е количеството крайна продукция на отрасъл, което страната изнася и продава на k-ти външен пазар, \epsilon_{ik} - експлоатационните разходи за единица крайна продукция, която се изнася и бива продавана, \epsilon^{'}_{ik} - експлоатационните разходи за единица крайна продукция, която се изнася, \tau_{ik} - транспортните разходи за изнесена и продадена единица продукция, \tau^{'}_{ik} - транспортните разходи само за изнесена единица продукция, \rho_{ik} и \rho^{'}_{ik} - разходите по продажба с различен състав, E - валутният курс, показващ колко единици национална валута струва единица чуждестранна валута, P^{international}_{ik} - международната цена, по която става продажбата, Y_{i} - предназначената за износ крайна продукция, $V - обемът валута, която страната непременно трябва да получи от износа на стоки и услуги, q_{ik} и Q_{ik} - съответно минималното и максималното количества стоки, което страната може да изнесе и продаде.

Линейната функция  \Lambda = \left\{ \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}Y_{ik}(\epsilon_{ik}+\tau_{ik}+\rho_{ik}) + \left[ \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}Y^{'}_{ik} (\epsilon^{'}_{ik} + \tau^{'}_{ik} + \rho^{'}_{ik})E \right] \right\} \to min

при следните ограничителни условия:

\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}Y_{ik}P^{international}_{ik} \geq $V,
\sum_{k=1}^{m}Y_{ik} \leq Y_{i},
q_{ik} \leq Y_{ik} \leq Q_{ik}.
[1]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Прогнозиране и планиране, проф. д.ик.н. Васил Манов, 2001 г., Университетско издателство „Стопанство“