Ипотечен кредит

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Ипотечен кредит - това е вид кредит, който е гарантиран (обезпечен) с недвижим имот. Срещат се основно два вида такива кредити обезпечени с имот.

  • Ипотечен - като обезпечение се предлага имот, който е различен от този, който се закупува.
  • Жилищен - като обезпечение се приема имота, който се закупува и обикновено това е жилище.

И върху двата вида кредит се учредява ипотека. Тя представлява ограничено вещно право върху определен недвижим имот, което се учредява с цел обезпечаване на определено вземане. Ипотеките се разделят на два вида – договорни и законови.

Договорна ипотека представлява договор между кредитора и длъжника. Възниква по друг договор, от който възниква вземане, което трябва да бъде обезпечено. Обичайно такъв договор е за покупка на имот. Договорната ипотека се сключва в нотариална форма, за разлика от законовата ипотека.

Законова ипотека се сключва без участието на нотариус в определени от закона случаи. Нотариалният акт не е основа, върху която се учредява законовата ипотека. Такава ипотека, например, може да бъде учредена в полза на банката-кредитор само въз основа на договора за кредит.