Исторически източник

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Исторически източник, също исторически извор може и да се нарече извор на историята, е всеки паметник на миналото, който свидетелства за историята на човешкото общество.

Източникът е основа на човешкото историческо познание, т.к. няма ли източник, няма история.

Класификация на историческите извори:

 • според вида им:
  • писмени,
  • веществени,
  • лингвистични,
  • антропологически,
  • етнографски,
  • фолклорни и т.н.;
 • според техния произход и език:
  • домашни,
  • чужди;
 • според типологията:
  • паметници на историческата традиция – исторически хроники, жития, художествени произведения,
  • паметници на исторически свидетелства – грамоти, законодателни сборници, официална кореспонденция между владетели;
 • по форма и съдържание:
  • агеографски (жития на светци),
  • химногеотрафски (богослужебна литература – църковни служби, похвални слова),
  • епиграфски (надписи),
  • нумизматични,
  • сфрагистични.