Критически дискурсивен анализ

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Критическият дискурсивен анализ е един от видовете дискурсивен анализ, разработен от Норман Феркло (Norman Fairclough).

Застъпва становището, че дискурсът е един от многото аспекти на всяка една социална практика. За критическия дискурсивен анализ основна област на научен интерес е изучаването на промените в дискурса, които се дължат на интертекстуалност – механизма въз основа на който даден текст привлича отделни елементи и дискурс с други текстове. Комбинацията от елементи от различни дискурси води до промяна в определен дискурс, и следователно – до промяна в социо-културния свят. [1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Йоргенсен, Марианне В., Филлипс, Луиза Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод/ Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – Х.: Изд-во „Гуманитарный центр“, 2008. – С. 26-27.