Кръст на честта на германската майка

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Орден първа категория, Златен кръст

Кръстът на честта на германската майка (на немски: Ehrenkreuz der Deutschen Mutter), наричан разговорно Mutterehrenkreuz (Кръст на честта на майката) или просто Mutterkreuz (Кръста на майката) е държавна награда и граждански орден за заслуги, даван от правителството на Германския райх[1][2], за да почете Reichsdeutsche германска майка за изключителни заслуги към германската нация.[2][3][4] По-късно е даван и на Volksdeutsche майки (етнически германки) от например Австрия и Судетенланд, които са инкорпорирани в Германския райх.[4]

Орденът се дава от 1939 до 1945 г.[5] в три категории на ред, бронзов, сребърен и златен,[2][6] на Reichsdeutsche майки, показали порядъчност, примерно майчинство и които са родили и отгледали четири или повече деца.[7] Подобна практика, която продължава до настоящето е вече учредена във Франция през 1920 г. чрез даване на Médaille de la Famille française (Медал на френското семейство), орден на френската майка, която е отгледала няколко деца по правилен начин.

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Statutory Legislation of the Deutsches Reich: Verordnung des Führers und Reichskanzlers über die Stiftung des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter vom 16. Dezember 1938. Reichsgesetzblatt (RGBI) Teil I, 1938, Nr. 224, Seite 1923 (In English: Statutory Order of the Leader and Chancellor on the establishment of the Cross of Honour of the German Mother of 16 December 1938. Reich Law Gazette (RGBl) Part I, 1938, No. 224, Page 1923).
  2. а б в Statutory Legislation of the German Reich: Satzung des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter vom 16. Dezember 1938, Reichsgesetzblatt (RGBI) Teil I, 1938, Nr. 224, Seite 1924 (In English: Statute of the Cross of Honour of the German Mother of 16 December 1938, Reichs Law Gazette (RGBl) Part I, 1938, No. 224, Page 1924)
  3. Statutory Legislation of the German Reich: Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Stiftung des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter vom 16. Dezember 1938, Reichsgesetzblatt (RGBI) Teil I, 1938, Seite 1926 (In English: Executive Order to the Statutory Order on the Establishment of the Cross of Honour of the German Mother of 16 December 1938, Reich Law Gazette (RGBl) Part I, 1938, No. 224, Page 1926)
  4. а б Wolfgang Benz. Die 101 wichtigsten Fragen – Das Dritte Reich (In English: The 101 most important questions – The Third Reich). München, Verlag C. H. Beck oHG, 2006. ISBN 978-3-406-56849-7. (на немски)
  5. Stadtarchiv Solingen (In English: State Archives Solingen): Findbuch (B Burg an der Wupper 1653 – 1975) RS 2.1.1.1., A. Allgemeine Verwaltung, A.01. Landeshoheitssachen, Kgl. Haus, Ordensverleihungen, Nationalfeiern, 11. Antrag auf Verleihung des Ehrenkreuzes für kinderreiche Mütter, Organisation durch die NS-Volkswohlfahrt 1939 – 1944 (In English: Index (B Burg an der Wupper 1653 – 1975) RS 2.1.1.1., A. General Administration, A.01. Matters of Territorial Sovereignty, Royal House, Conferral of Honours, National Days, 11. Application for bestowal of the Cross of Honour for children-rich mothers, Organisation through the NS-Welfare-Office 1939 – 1944)
  6. Statutory Legislation of the Deutsches Reich: Ehrenkreuz der Deutschen Mutter, Reichsgesetzblatt (RGBl) Teil I, 1938, Nr. 224, Seite 1925, Anlage (Zum Artikel 3 der vorstehenden Satzung) (In English: Cross of Honour of the German Mother, Imperial-(Reichs) Law Gazette (RGBl) Part I, 1938, No. 224, Page 1925, Attachment Exhibit (to Article 3 of the preceding Statute))
  7. Irmgard Weyrather (PD Dr.). Muttertag und Mutterkreuz: der Kult um die „deutsche Mutter“ im Nationalsozialismus (In English: Mother's Day and Mother's Cross: the cult of the „German Mother“ in National Socialism). Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1993. ISBN 978-3-596-11517-4. (на немски)