Лагер (механизъм)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на Лагер.

Сачмен лагер

Лагерите (от немски: Lager) са механизми, най-често машинни елементи, които ограничават относителното движение до определени посоки и намаляват триенето между движещите се части.[1] Типичен пример са аксиалните лагери, които улесняват въртенето около една ос, но ограничават преместванията в напречно направление. Разработени са различни видове лагери според направлението на основните сили на натоварване, които е нужно да понасят.

В строителството, най-често в конструкцията на мостовете, се използват лагери, обикновено с ограничено движение, като например еластомерните лагери.

История[редактиране | редактиране на кода]

Още в древността, когато хората са строили значими за тях сгради, са използвали прости ролкови механизми, като кръгли дървени трупи, които се използват, може би дори по-рано от откриването на колелото., по които са се придвижвали различни тежести – гранитни мраморни и варовикови плочи и блокове.

Принцип на действие[редактиране | редактиране на кода]

Лагерът (в класическият си вид) привежда триенето между движещите се части от триене при плъзгане, в триене при търкаляне. Търкалящите се тела винаги се движат с половината по големина скорост спрямо неподвижната и подвижната гривна. По време на работа те са подложени на центробежни сили.

Основни части на търкалящите лагери:
1. външна гривна
2. търкалящи тела
3. сепаратор
4. жлеб
5. вътрешна гривна

Жлебът (4) е с формата на търкалящите тела, но не съвсем плътно тъй като това би довело до блокиране на лагера при неговата работа и загряване. Почти всички видове лагери се нуждаят от смазващо вещество, което намалява износването, триенето и прегряването на лагера. Видът на смазващото вещество зависи от скоростта на движение и динамичното натоварване, температурата и режима на работа, запрашеността и влагата в работната среда. За предпазване на лагера от замърсители повечето производители поставят предпазни щитове на външната гривна. Това обаче не е възможно при някои по-сложни видове лагери и в случаите, когато периодът на експлоатация се очаква да е много по-продължителен от годността на смазката.

Класове на прецизност[редактиране | редактиране на кода]

За различните приложения се произвеждат лагери с различен клас на точност, като от това зависи и цената на крайния продукт.

Основните характеристики, които определят точността са:

  • Доколко жлебът на гривните, формата на търкалящите тела и сепараторът съответства на перфектен кръг.
  • До каква степен са полирани работните повърхности.
  • В какви граници е радиалното и аксиално отклонение (луфт).
  • Качество и състав на стоманата или керамиката.
  • Конструкция на сепаратора.[2]

Зависимост между класа на точност и периода на експлоатация[редактиране | редактиране на кода]

Причините, поради които лагерите с по-висок клас на точност имат и по-дълъг живот са:

  • Изработени са от висококачествена стомана или металокерамика, трудно поддаваща се на умора, корозия и деформация.
  • Работните повърхности са качествено полирани. Това спомага за намаляване триенето, вибрациите и неравномерното разпределение на товара.
  • По-гладката повърхност подобрява контакта на смазващото вещество и не позволява задържането на твърди частици прах и корозия.
  • Загряването е минимално.

Лагери със специални приложения[редактиране | редактиране на кода]

Линейни лагери на релса с търкалящи тела (сачми).

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]