Модул:Shortcut

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Модулът създава каре съдържащо препратки към страниците на ползваните съкращения.

Употреба

От уикитекст

Оснновно се ползва индиректно чрез извикването му от шаблон, най-често {{съкр}}. За повече информация посетете страницата на шаблона. Позволена е и директната му употреба ползвайки следния синтаксис {{#invoke:shortcut|main|аргументи}}.

От Lua

Преди да ползвате модула е необходимо да го заредите.

local mShortcut = require('Модул:Shortcut')

След което за създаване карета на ползвайте следния синтаксис:

mShortcut._main(shortcuts, options, frame, cfg)
  • shortcuts: масив съдържащ съкратените имена на страниците. (задължителен)
  • options: таблица с опции. Поддържа следните ключове:
    • msg - съобщение което се поставя след препратките към съкращенията.
    • category - ако е зададена стойност грешно (или стойност считана от Модул:Yesno за еквивалента на грешно, като например "не"), категоризиране на грешките не се поддържат.
  • frame: структурен обект. Не е задължителен и е предназначен единствено за вътрешна употреба.
  • cfg: таблица с конфигурационни стойности. Не е задължителен и е предназначен единствено за тестване.

Технически особености

Конфигурационния файл на модула се намира на Модул:Shortcut/config. Може да се ползва за превод на модула на друг език или за промяна на някой от параметрите. като например имената на категориите.-- Настоящия модул внедрява {{съкр}}.

-- Инициализиране на константи
local CONFIG_MODULE = 'Модул:Shortcut/config'

-- Зареждане на нужните модули
local checkType = require('libraryUtil').checkType
local yesno = require('Модул:Yesno')

local p = {}

local function message(msg, ...)
	return mw.message.newRawMessage(msg, ...):plain()
end

local function makeCategoryLink(cat)
	return string.format('[[%s:%s]]', mw.site.namespaces[14].name, cat)
end

function p._main(shortcuts, options, frame, cfg)
	checkType('_main', 1, shortcuts, 'table')
	checkType('_main', 2, options, 'table', true)
	options = options or {}
	frame = frame or mw.getCurrentFrame()
	cfg = cfg or mw.loadData(CONFIG_MODULE)
	local isCategorized = yesno(options.category) ~= false

	-- Валидиране на съкращенията
	for i, shortcut in ipairs(shortcuts) do
		if type(shortcut) ~= 'string' or #shortcut < 1 then
			error(message(cfg['invalid-shortcut-error'], i), 2)
		end
	end

	-- Създаване на списък. Съдържа съкращенията плюс всякакви допълнителни
	-- редове като например options.msg.
	local listItems = {}
	for i, shortcut in ipairs(shortcuts) do
		listItems[i] = string.format('[[%s]]', shortcut)
	end
	table.insert(listItems, options.msg)

	-- Върни грешка в случай, че няма какво да покаже
	if #listItems < 1 then
		local msg = cfg['no-content-error']
		msg = string.format('<strong class="error">%s</strong>', msg)
		if isCategorized and cfg['no-content-error-category'] then
			msg = msg .. makeCategoryLink(cfg['no-content-error-category'])
		end
		return msg
	end

	local root = mw.html.create()

	-- Котви
	local anchorDiv = root
		:tag('div')
			:css('position', 'relative')
			:css('top', '-3em')
	for i, shortcut in ipairs(shortcuts) do
		local anchor = mw.uri.anchorEncode(shortcut)
		anchorDiv:tag('span'):attr('id', anchor)
	end

	root:newline() -- За съчетаване със стария [[Шаблон:Съкр]]

	-- Заглавие на съкращението
	local shortcutHeading
	do
		local nShortcuts = #shortcuts
		if nShortcuts > 0 then
			shortcutHeading = message(cfg['shortcut-heading'], nShortcuts)
			shortcutHeading = frame:preprocess(shortcutHeading)
			shortcutHeading = shortcutHeading .. '\n'
		end
	end

	-- Каре за съкращенията
	local shortcutList = root
		:tag('div')
			:addClass('shortcutbox plainlist noprint')
			:attr('role', 'note')
			:css('float', 'right')
			:css('border', '1px solid #aaa')
			:css('background', '#fff')
			:css('margin', '.3em .3em .3em 1em')
			:css('padding', '.4em .6em')
			:css('text-align', 'center')
			:css('font-size', 'smaller')
			:css('line-height', '2em')
			:css('font-weight', 'bold')
			:wikitext(shortcutHeading)
				:tag('ul')
	for i, item in ipairs(listItems) do
		shortcutList:tag('li'):wikitext(item)
	end

	-- Върни категория грешка ако първото съкращение не съществува
	if isCategorized
		and shortcuts[1]
		and cfg['first-parameter-error-category']
	then
		local title = mw.title.new(shortcuts[1])
		if not title or not title.exists then
			root:wikitext(makeCategoryLink(cfg['first-parameter-error-category']))
		end
	end

	return tostring(root)
end

function p.main(frame)
	local args = require('Модул:Arguments').getArgs(frame, {
		wrappers = 'Шаблон:Съкр'
	})

	-- Разделяне на съкращенията от опциите
	local shortcuts, options = {}, {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			shortcuts[k] = v
		else
			options[k] = v
		end
	end

	-- Компресиране на масива от съкращения, може да съдържа нулеви стойности
	local function compressArray(t)
		local nums, ret = {}, {}
		for k in pairs(t) do
			nums[#nums + 1] = k
		end
		table.sort(nums)
		for i, num in ipairs(nums) do
			ret[i] = t[num]
		end
		return ret
	end
	shortcuts = compressArray(shortcuts)

	return p._main(shortcuts, options, frame)
end

return p