Музикаутор

от Уикипедия, свободната енциклопедия

„Музикаутор“ e българска организация за колективно управление на авторски права в музиката. Учредена е на 11 юни 1992 г. от 103 български автори и композитори. Тя има статут на сдружение с нестопанска цел в частна полза и не генерира печалба. Към 2021 година „Музикаутор“ представлява над 3000 български автори – директни членове на сдружението, и още 2 500 000 автори от цял свят – членове на сродни авторски сдружения, с които „Музикаутор“ има договори за взаимно представителство.

Основна дейност на организацията е да лицензира ползвателите на музикални произведения на територията на България, да събира авторските възнаграждения и да ги разпределя към правоносителите в страната и останалата част от света. Тя е регламентирана от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„Музикаутор“ е обект на контрол от Министерство на културата.

„Музикаутор“ е валидирана от Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) и Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) за осъществяване на дейност по колективно управление на авторски права в музиката за територията на България и работи съгласно утвърдените стандарти и професионалните правила на CISAC. От 2018 година организацията е член и на Европейската група на дружествата на авторите и композиторите (GESAC)[1].

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Музикаутор // Посетен на 3 август 2021.