Навуходоносор I

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Син и наследник на Навополасар, който се възцарил над Халдея в 604г. преди Р.Х. Преди бащината си смърт, той царуваше с баща си, и бе изпратен от него, да отнеме от египтяните Кархамис, който те били превзели от вавилонците при фараон Нехао. Като сполучил в това, предприел един поход против управителя на Финикия и Йоаким Юдовия цар, който бил подвластен на Египетския фараон Нехао. Оковал Йоаким, за да го заведе пленник във Вавилон, но после го оставил в Юдея, с условие да му плаща ежегодно голям данък. Откарал много пленници от Ерусалим; между които, Даниил, Анания, Мисаил и Азария, всичките от царски род, които Вавилонския цар заповядал да научат на Вавилонски език и Вавилонското учение, за да служат после в двора му.