Налягане

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Серия статии на тема
Термодинамика
Machine-thermoacoustique.png
Енталпия . Ентропия . Топлина

Налягането (с означение p) е физична величина, характеризираща големината на натиска (нормалната съставяща на силата), който действа върху единица площ. Налягането е скаларна величина. Съгласно определението в международния стандарт ISO/IEC 80000 налягане наричаме отношението на силата към площта на повърхнината:

или

където:

е налягането,
е нормалната сила,
е площта.

Единицата за налягане в SI е паскал или нютон на квадратен метър. В областта на флуидите се допуска употребата и на единицата bar (1 bar = 100 kPa).

Механичното напрежение също се мери в нютони на квадратен метър, но напрежението зависи и от посоката. Съществуват нормално напрежение (с означение σ – сигма) и тангенциално напрежение (с означение τ – тау).

Абсолютно и манометрично налягане[редактиране | редактиране на кода]

Манометър, измерващ налягания до 4 мегапаскала, напълнен с глицерин, с цел успокояване на стрелката при измерването на флуктуиращи налягания
  • Абсолютно налягане
  • Манометрично налягане е това, което показва манометърът. Нарича се още ефективно налягане и се бележи с pe. То е разликата между абсолютното налягане p и атмосферното налягане pamb (т.е. налягането на околната среда) в този момент и на даденото място. Ефективното налягане може да е съответно положително или отрицателно в зависимост от това дали е по-голямо или по-малко от pamb:

Навсякъде в техниката под „налягане“ се разбира „манометрично (ефективно) налягане“, освен ако изрично не е отбелязано друго. Във физиката е точно обратното – почти винаги се работи с абсолютни налягания.

Абсолютното налягане можем да получим като алгебрична сума от две измервания – на атмосферното налягане и на манометричното налягане. Съществуват и манометри, които измерват направо абсолютното налягане, като техният чувствителен елемент е поставен във вакуумирана камера.

Хидростатично налягане[редактиране | редактиране на кода]

Налягането във вътрешността на течността, което се дължи на теглото на разположените отгоре слоеве се нарича хидростатично налягане.