Оксалат

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Оксалатът е органичен анион, емпиричната формула на който е C2O42-. Образува съединения, например метални соли и оксалова киселина.

Оксалатът е антикоагулант, както и елемент от Цикъл на Кребс.