Опция (финанси)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Опция)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Във финансите опцията е ценна книга, която дава на купувача правото, но не и задължението, да купи или продаде определен базов актив или инструмент на предварително определена цена на или преди определена дата. Продавачът има съответното задължение да изпълни сделката – което е да продаде или купи – ако купувачът упражни опцията. Купувачът плаща премия на продавача за това си право. Опция, която дава право да се купи нещо на определена цена се нарича кол опция (call). А опция, която дава право да се продаде нещо на определена цена се нарича пут опция (put). И двата типа опции са често търгувани, но кол опциите се обсъждат по-често.

Оценката на опциите е тема на в академичните среди, както и в практиката. В основни линии, оценката на една опция е разделена обикновено на две части:

 • Първата част е вътрешната стойност, която се определя като разликата между пазарната стойност на базовия актив и цената на упражняване на дадена опция.
 • Втората част е времевата стойност, която зависи от съвкупност от други фактори, които чрез променлива, нелинейна връзка отразяват дисконтираната очаквана стойност на датата на изтичане.

Въпреки, че оценки на опциите се изучават от 19 век, съвременният и най-използван подход се основава на модела на Блек-Шолс-Мъртън, публикуван за първи път през 1973 г.

Опциите са известни от векове, но търговията им и академичният интерес се увеличава, когато през 1973 г. опциите са стандартизирани и са започнали да се търгуват през клирингова къща, която ги е гарантирала на Чикагската борса. Днес много опции са създадени в стандартизиран вид и се търгуват чрез клирингови къщи на регулирани борси по цял свят. Също така има и нестандартизирани опции, които са двустранни между определен купувач и определен продавач. Опциите са част от по-голям клас финансови инструменти, известни като деривативни инструменти, или деривати.

Спецификации на опциите[редактиране | редактиране на кода]

Всяка финансова опция е договор между две страни със срещуположни интереси. Самите договори по опциите могат да бъдат сложни, но обикновено съдържат следните характеристики:

 • дали притежателят на опцията има право да закупи (кол опция) или правото да продаде (пут опция)
 • количеството и вида на базовия актив (например, 100 акции на Google)
 • цена на упражняване – цената, на която притежателят на опцията има правото да я изпълни
 • дата на изтичане – това е последната дата, до която опцията може да бъде упражнена или на която може да бъде упражнена, в зависимост от вида на опцията
 • условия по сделката – дали продавачът е длъжен да достави действително актива физически или може просто да предостави еквивалентната парична сума
 • премия – цената, която купувачът плаща за да има правото да упражни опцията

Видове опции[редактиране | редактиране на кода]

В зависимост от правото[редактиране | редактиране на кода]

 • Кол опции – дават правото, но не и задължението да се купи нещо на определена цена за определен период от време
 • Пут опции – дават правото, но не и задължението да се продаде нещо на определена цена за определен период от време

В зависимост от актива, на който са базирани опциите[редактиране | редактиране на кода]

 • Опции на акции
 • Опции на облигации
 • Опции на фючърси
 • Опции на индекси
 • Опции на суровини
 • Опции на валути

В зависимост от времето на изпълнение на опцията[редактиране | редактиране на кода]

 • Американски тип – опция, която може да бъде упражнена във всеки един момент преди изтичането на срока ѝ
 • Европейски тип – опция, която може да бъде упражнена само на датата на изтичане
 • Бермудска опция – опция, която може да бъде упражнена само на предварително определени дати

Други видове[редактиране | редактиране на кода]

 • Бинарна опция – опция, при която трябва да определите дали даден актив ще повиши цената си или ще я понижи за определен период от време. Съществуват няколко разновидности бинарни опции – Digital, Touch, Range, Turbo.

Източници[редактиране | редактиране на кода]