Път (физична величина)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Път се нарича разстоянието, изминато от материална точка (частица), при движението ѝ по дадена траектория. Зависимостта на пътя от времето и от ускорението е както следва:

където s е пътя, а а е ускорението. Причината за ускорението може да бъде някаква сила - механична, електромагнитна, гравитационна, както и комбинация от сили.

В частния случай на постоянно ускорение () и ограничен период на наблюдение горната формула се свежда до

Тук и са съответно скоростта и изминатият път в момента на начало на наблюдението (t=0).

При , т.е. ако ускорението е нула, скоростта е постоянна () и горната формула се свежда до

В международната система SI пътят се измерва в метри.