Смисъл

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Смисълът е вътрешното съдържание на нещо. Понятието за Смисъл е философска и като цяло жизнена концепция, предполагаща, наличието на вътрешно съдържание, цел и определеност в обективните явления, съдържание, което определя тяхното място спрямо заобикалящията ги реалност. То дава тяхната причиност. Така понятието за смисъл съвпада с понятието значение. Като често се използва тяхната взаимозаменяемост като синоними. Макар смисълът да е по-генерално и общо понятие от значението. Според руската Википедия смисълът е същността на феномена в най-широкият контекст на реалността.

Понятието смисъл има свойте производни в разговорният език и във философията като най-устойчивото словосъчетание е Смисълът на живота.