Направо към съдържанието

Джаджи

По-долу е списъкът на специалните джаджи, които потребителите могат да активират чрез страницата си с настройки, както е указано на MediaWiki:Gadgets-definition. Този списък дава лесен достъп до страниците със системни съобщения, съдържащи описанието и кода на всяка джаджа.

Разглеждане[View description]

 • Навигационни прозорци (NavigationPopups) — при преминаване на мишката над препратка изскача прозорче, което прави преглед на началото на статията, с активирани функции за редактиране (документация на английски)  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-popups.js, Gadget-navpop.css
 • Маркер на локалните качвания (LocalUploadMarker) дава възможност единствено с поставяне на мишката върху картинка да се разбере дали тя е качена локално или в Общомедия, като така спестява времето и ресурсите по зареждане на файла.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-lum.js
 • Голяма динамична карта (Big dynamap) позволява зареждането на по-голяма версия на динамичната карта с точка в статиите, които съдържат такава.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Big dynamap.js
 • Външно търсене (ExternalSearch) добавя в страницата за Търсене селектор, който позволява да се отправят заявки за търсене в Уикипедия чрез външни търсачки (Google, Yahoo, Bing, Wikiwix, Exalead), както и в рамките на Уикипедия на български и английски  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-externalsearch.js
 • Поправка за бъг в QRpedia – За повече информация вижте редакция 9333607 редакция 9336130 и следващите.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-QRpediaFix.js
  Активирана за всички по подразбиране.

Редактиране[View description]

Падащи менюта[View description]

 • Елементи от статията: раздели, таблици, галерии, бележки, вижте също, категории, ключ за категориите и пр.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-page elements.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Тематични шаблони: биография инфо, книга инфо, писател, музикален албум/изпълнител, актьор, футболен отбор и пр.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-thematic templates.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Шаблони за статии: цитат уеб/книга/периодика, бързо изтриване, изтриване, авторски права, без източници, източник?, микромъниче, обработка, пояснение, прессъобщение, редактирам и т.н.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-article templates.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Шаблони за беседи: добре дошли, благодарност, неподписано, най-различни забележки и предупреждения.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-talk templates.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Шаблони за категории и шаблони: категория, категория инфо, навигационен шаблон, noinclude, includeonly и пр.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-other templates.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Шаблони за източници: лесно цитиране с шаблон на популярни източници, без да е необходимо да се попълват изцяло „цитат книга/периодика“.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-sources templates.js
 • Шаблони за администратори: уведомление за блокиране, неприемливо име, марионетка, групова сметка, безсрочно блокиране и пр.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-admin templates.js
 • Работни шаблони: старото общо меню, съдържащо шаблони за статии, беседи, картинки, категории и шаблони. Ако го предпочитате, изключете отделните менюта за статии, беседи и „други“, но имайте предвид, че те съдържат повече шаблони.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-menu-oldstyle work templates.js

Интерфейс[View description]

 • OpenStreetMap добавя връзка към карта от OpenStreetMap, когато в началото на географска статия са записани координатни данни.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-OpenStreetMap.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Изскачащи прозорци за бележките (ReferenceTooltips) показва в малко изскачащо прозорче (tooltip) съдържанието на дадена бележка при посочването ѝ с мишката в статията. Това позволява бележките да бъдат преглеждани, без да е необходимо да се прескача до края на страницата и обратно. Ако тази джаджа е включена заедно с NavigationPopups, последната има приоритет.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-ReferenceTooltips.js, Gadget-ReferenceTooltips.css
 • UTCLiveClock добавя часовник в личното меню, който показва текущото време според UTC и дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-UTCLiveClock.js
 • Черен облик (BlackSkin) Настройва облика Монобук със зелени букви на черен фон. Не използва Javascript, а само CSS.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Blackskin.css
  Джаджата е достъпна за облик „Монобук“.
 • PurgeTab добавя препратка * над страницата, която дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-purgetab.js
 • Категории в началото (Cats-on-top) копира реда с категориите начело на страницата, точно под заглавието. Съвместима е с HotCat.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-cats-on-top.js
 • HideFundraisingNotice — спиране на показването на обявата за набиране на средства.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HideFundraisingNotice.css
 • Маркиране на препратките към пояснителни страници – задава розов цвят на фона на препратките към пояснителни страници.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HighlightDisambigLinks.css
 • QuickEditCounter – показва брояч на редакциите на потребителските страници  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-quickeditcounter.js
 • Подобрен списък за наблюдение (Smart Watchlist) – позволява допълнителни възможности в списъка за наблюдение: скриване на определени потребители, страници и редакции, маркиране с избран цвят на потребители и страници, създаване на различни групи страници и показване само на страниците в избрана група в списъка за наблюдение (полето с настройки може да бъде скрито чрез джаджата Скриване на настройките на ПСН)  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-SmartWatchlist.js
 • Скриване на настройките на ПСН – скрива полето с настройки на подобрения списък за наблюдение, така че да не заемат излишно място, когато редакторът вече е направил желаните настройки  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-SWLHideSettings.css
 • Превключвател – позволява на едно и също място в страница да се показва различно съдържание, като превключването се осъществява с помощта на радио бутони.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Switcher.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Mwbot – extends the functionality of an inputbox in a div.mwbot element, appends { { MAINPAGE/SUBPAGE } } to MAINPAGE upon creation of MAINPAGE/SUBPAGE.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Mwbot.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Коригиране на подреждането на новия списък за наблюдение – освен ако не създава проблеми, желателно е да остане включено, в противен случай при използване на новия списък за наблюдение шаблонът Последни промени се изобразява с голямо бяло поле отстрани, като празното пространство се заема единствено от бутона за редактиране на списъка.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-WatchlistTopSectionWidgetFix.css
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Качване в Общомедия – Автоматично пренасочва към Общомедия за качване на файлове: изображения, видео или друга мултимедия. Не изключвайте тази джаджа, ако нямате разрешение за локално качване на файлове!  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-UploadRedirectToCommons.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Преместване в Инкубатор – Добавя в менюто на статии възможност за бързо преместване в инкубатора.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-MoveToIncubator.js
  Изисква следното потребителско право: autopatrol.
  Активирана за всички по подразбиране.

Патрулиране[View description]

 • Бързо патрулиране (Quick patrol) е удобство за патрульорите, които ползват опцията „Групиране на промени по страниците на последните промени и списъка за наблюдение“ (от меню Последни промени на настройките). Те могат да отмятат накуп всички групирани редакции по страницата, без значение дали са извършени от един или повече потребители.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick patrol.js
 • Бързолик — позволява преглед на разликовите препратки в Последни промени и История, без да се напуска главната страница  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick diff.js
 • Бързо отменяне (Quick rollback) – инструмент за патрульори, който позволява отмяна на редакции без да се напуска текущата страница. В допълнение към стандартните препратки [отмяна] се добавят по две нови препратки – доб (отбелязва в резюмето, че отменените редакции са зачетени като добронамерени) и ком (позволява да се въведе коментар, който да бъде включен в резюмето). Ако добавите var quickRollback_confirm = true; във вашия common.js, преди отмяна ще бъде изисквано потвърждение.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick rollback.js