Уикипедия:Подобрен списък за наблюдение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Интерфейс на подобрения списък за наблюдение. „Скриване...“, „Маркиране...“ и „Групиране...“ вече са именувани съответно „Връзки за скриване/маркиране...“ и „Менюта за групиране...“

Подобреният списък за наблюдение (Smart Watchlist) е джаджа, която позволява допълнителни възможности в списъка за наблюдение: скриване на определени потребители, страници и редакции, маркиране с избран цвят на потребители и страници, създаване на различни групи страници и показване само на страниците в избрана група в списъка.

Джаджата е достъпна за всички потребители и може да се включи през настройките (раздел „Интерфейс“). Чрез отделна джаджа е възможно също да бъде скрито полето с настройки на подобрения списък, така че те да не заемат излишно място. Това е полезно в случаите, когато редакторът вече е направил всички желани на този етап настройки.

Кратко ръководство[редактиране на кода]

Обща информация[редактиране на кода]

Всички направени промени – скрити или маркирани редактори, страници и редакции, създадените групи и самото групиране на страници – се съхраняват в специално хранилище в браузъра (ако браузърът не поддържа такова хранилище, ще бъде изведено съобщение за грешка) и автоматично се прилагат при ново отваряне на списъка за наблюдение, дори междувременно браузърът да е бил затворен. Най-лесният начин да се върнете в оригиналното състояние на списъка е чрез бутона Изчистване на настройките. Имайте предвид, че това също ще изтрие и всички въведени от вас групи.

Обичайното състояние на „Показване на следните страници“ е „всичко без скрити“. Ако ви се струва, че скриването на редактори или страници не работи, най-вероятно от падащото меню е избрано „всичко“. Изберете „всичко без скрити“ и скриването ще работи. Естествено, от падащото меню можете също да изберете и която и да е желана от вас група („скрити“ е специална група, която показва скритите редактори и страници, и която позволява скриването да бъде отменено).

Обърнете внимание, че опциите „Връзки за...“ и „Менюта за...“ единствено управляват показването и скриването на съответните връзки, а не самото скриване или категоризиране. Това означава, че след като извършите желаните скривания, маркирания, избиране на групи и т.н., можете да изключите тези опции, но направените от вас промени ще бъдат запазени.

Режим на показване[редактиране на кода]

Режимът на показване се избира с „Показване на следните страници“. От менюто можете да изберете създадена от вас група страници или една от следните служебни групи:

негрупирани
Показват се редакциите по страници, които не са скрити или включени в потребителски групи, и които не са извършени от скрити потребители.
всичко без скрити
Показват се всички редакции, освен тези по скрити страници или извършени от скрити потребители.
маркирани
Показват се редакциите по маркирани страници или извършени от маркирани потребители.
скрити
Показват се редакциите по скрити страници или извършени от скрити потребители.
всичко
Показват се всички редакции, независимо от настройките за скриване, маркиране и групиране.

Потребители[редактиране на кода]

Скриване на определени потребители[редактиране на кода]

 • Включете Връзки за скриване на потребители.
 • Щракнете върху връзката [скр. потр.] до името на съответния редактор (предварително разгърнете евентуални групирани редакции).

Заб.: Ако от „Показване на следните страници“ е избрано „всичко“, всички потребители ще бъдат показвани, независимо дали са скрити или не.

Показване на скритите потребители[редактиране на кода]

 • От „Показване на следните страници“ изберете „скрити“.
 • Скритите редактори се показват също и при избрано „всичко“.

Изваждане на потребител от списъка на скритите[редактиране на кода]

 • Включете Връзки за скриване на потребители.
 • От „Показване на следните страници“ изберете „скрити“.
 • Щракнете върху връзката [скр. потр.] до името на съответния редактор.

Заб.: Въпреки името на връзката, при избрано показване на „скрити“, тя наистина отменя предишното скриване.

Маркиране на определени потребители[редактиране на кода]

Можете да отбележите определени потребители с различен цвят за по-лесно разпознаване в списъка.

 • Включете Връзки за маркиране на потребители.
 • Щракнете върху името на желания потребител.
 • От появилия се прозорец изберете желания цвят.

Премахване на маркирането на потребители[редактиране на кода]

 • Включете Връзки за маркиране на потребители.
 • Щракнете върху името на желания потребител.
 • От появилия се прозорец изберете бял цвят.

Страници[редактиране на кода]

Маркиране на определени страници[редактиране на кода]

Можете да отбележите определени страници с различен цвят за по-лесно разпознаване в списъка.

 • Включете Връзки за маркиране на страници.
 • Щракнете върху името на желаната страница.
 • От появилия се прозорец изберете желания цвят.

Премахване на маркирането на страници[редактиране на кода]

 • Включете Връзки за маркиране на страници.
 • Щракнете върху името на желаната страница.
 • От появилия се прозорец изберете бял цвят.

Скриване и включване в група[редактиране на кода]

 • Включете Менюта за групиране на страници.
 • От падащото меню пред името на страницата изберете желаната група.
 • Ако искате да скриете страницата в списъка, изберете „скрити“.
 • За да извадите страницата от група изберете „негрупирани“.
 • За да извадите страница от „скрити“, първо изберете „скрити“ от „Показване на следните страници“.

Заб.: За информация как да създавате, променяте и изтривате собствени групи, вижте следващия раздел.

Групи[редактиране на кода]

Можете да създадете различни групи страници, между които да превключвате чрез „Показване на следните страници“. В списъка ще се показват само страниците от съответната група. Можете например да имате групи по тематика на статиите, по важност, по вероятност да бъдат вандализирани и т.н. Имената на групите може да бъдат почти произволни: с главна или малка буква, с интервали или без, на кирилица или латиница.

Създаване на група[редактиране на кода]

 • Натиснете Настройване на групите.
 • В появилия се прозорец:
  • ако няма въведени групи, въведете име на нова група в празното поле;
  • ако има въведени групи, натиснете Добавяне на група и въведете име в новото празно поле.
 • Натиснете Съхраняване.

Изтриване на група[редактиране на кода]

 • Натиснете Настройване на групите.
 • Изтрийте името на групата, която желаете да изтриете.
 • Натиснете Съхраняване.

Подреждане на групите[редактиране на кода]

Можете да изберете в какъв ред да бъдат показвани групите в менютата.

 • Натиснете Настройване на групите.
 • Хванете с мишката стрелките пред името на групата, която желаете да преместите.
 • Изтеглете я до желаната позиция и я пуснете.
 • Натиснете Съхраняване.

Заб.: Менютата имат винаги следния ред: „негрупирани“, потребителски групи, „всичко без скрити“, „маркирани“, „скрити“, „всичко“.

Редакции[редактиране на кода]

Можете да скривате отделни редакции или всички редакции по дадена страница без последната:

 • Включете Връзки за скриване на редакции.
 • Щракнете върху връзката [скр. ред.] за да скриете конкретната редакция или [скр. вс.] за да скриете всички предишни редакции.

Докладване на проблеми[редактиране на кода]

Докладвайте забелязани грешки при работата с подобрения списък за наблюдение на беседата към джаджата.