Потребителски права

Направо към навигацията Направо към търсенето
Изберете потребител  
Преглед на потребителските групиПреглед на потребителските права на потребител Ilikeliljon (беседа | приноси)

Член на: Автоматично патрулирани, Патрульори

Член по подразбиране на: Автоматично одобрени потребители

Дневник на потребителските права

  • 10:19, 14 август 2017 Nk беседа приноси промени потребителската група на Ilikeliljon от автопатрульор на автопатрульор и патрульор
  • 07:20, 23 юни 2009 Borislav беседа приноси промени потребителската група на Ilikeliljon от (никакви) на Автопатрул (предложен за автопатрул, досега няма възражения)