Разлика между версии на „Парадигма“

Направо към навигацията Направо към търсенето
→‎Във философията: философ на науките :D :D :D :D :D :D
(→‎Във философията: философ на науките :D :D :D :D :D :D)
== Различни контекстни значения ==
=== Във философията ===
'''==== Научната парадигма на Кун''' ====
 
Философът на науките [[Томас Кун]] дава съвременното значение на тази дума, когато я приема за обозначаване на набор от практики, които определят една научна дисциплина през определен период от време. Самият Кун стигнал до там,че започнал да предпочита термините екземпляр и нормална наука,които имат по-точно философско значение. Въпреки това в своята книга „Структурата на научните революции” Кун определя научната парадигма като:
'''Научната парадигма на Кун'''
 
Философът на науките Томас Кун дава съвременното значение на тази дума,когато я приема за обозначаване на набор от практики,които определят една научна дисциплина през определен период от време.Самият Кун стигнал до там,че започнал да предпочита термините екземпляр и нормална наука,които имат по-точно философско значение.Въпреки това в своята книга „Структурата на научните революции” Кун определя научната парадигма като:
- какво трябва да бъде наблюдавано и изследвано
- типът въпроси,които би трябвало да се поставят и да се търсят техните отговори по отношение предмета на изследването
- как трябва да се интерпретират резултатите от научните изследвания
 
Като алтернатива Оксфордския английски речник определя парадигмата като „модел или образец, екземпляр”. По този начин допълнителен компонент към определението за парадигма на Кун е:
 
- как трябва да се проведе един експеримент и какво оборудване е достъпно за провеждането му
 
Така в рамките на нормалната наука парадигмата е набор от примерни експерименти, които е вероятно да бъдат копирани или подражавани.Преобладаващата парадигма често представя по-специфичен начин на виждане на реалността или ограничения на приемливи програми за бъдещи проучвания отколкото много по-обобщения научен метод.
 
Пример за изцяло приета парадигма е стандартния модел на физиката. Научният метод взема предвид ортодоксални научни изследвания на много феномени,които могат да се противопоставят или опровергаят стандартния модел. Обаче финансирането на такива експерименти би било по-трудно, пропорционално на сумата на отклоненията от приетия стандартен модел теория, която експеримента би тествал. Например един експеримент, който тества масата на неутриното или разтварянето на протона (малки отклонения от модела) е по-вероятно да получи пари, отколкото експерименти, търсещи нарушенията в запазването на силата или начини да се постигне пътуване обратно във времето.
 
Важен аспект на парадигмите на Кун е това, че парадигмите са несъизмерими,което значи, че две парадигми не могат да бъдат сравнявани една с друга. Новата парадигма, която измества старата не е задължително да е по-добра, защото критерия за оценка зависи от самата парадигмата.
 
По-пренебрежителният термин „групово мислене” и терминът „групово съзнание” имат много близко значение,което се отнася до малки или големи по мащаб примери за дисциплинирана мисъл. [[Мишел Фуко]] използва термините [[епистема]] и [[дискурс]], {{факт|матезис}} и таксономия, като аспекти на „парадигма” в оригиналното значение на Кун {{източник}}.
 
Обикновена аналогия:Опростената опростената аналогия за парадигма е навик в разсъждаването или кутията в широко използваната фраза „мислене извън кутията”. Мисленето „вътре в кутията” е присъщо на нормалната наука.Кутията обхваща мисленето на нормалната наука и по този начин тя е аналогична на парадигма. ”Мисленето извън кутията” би могло да бъде това, което Кун нарича революционна наука. Революционната наука е обикновено неуспешна и рядко води до нови парадигми. Когато е успешна тя води до големи проблеми в научния мироглед.
 
=== В народния език===

Навигация