Съдова енергетична установка: Разлика между версии

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
(превод от руски)
 
Редакция без резюме
{{редактирам}}
'''Съдова енергитична установка''' – комплекс от [[машина|машини]], [[механизъм|механизми]], [[Топлообменник|теплообменни]] апарати, източници на [[енергия]], устройства и [[тръбопровод]]и и други системи предназначенных дляза обеспеченияосигуряване движенияна движението на [[Судноплавателен съд|суднасъда]], а такжесъщо снабженияи снабдяване с [[Энергетикаенергетика|энергиейенергия]] различныхна различните егому механизмовмеханизми.
 
В състава на енергитичната установка влизат:
В состав энергетической установки входят:
* ГЭУГЕУ – главнаяглавна энергетическаяенергитична установка (приводящаяпривеждаща [[судноплавателен съд|съда]] в движение) – подразделяетсяподразделя се на:
:* ''Главен двигател'';
:* ''главный двигатель'',
:* ''СудовойКорабен [[движительдвижител]]'',;
:* [[Валопровод (судовойкорабоплаване)|''валопроводВалопровод'']].
* Спомагателни механизми – служат за осигуряване на съда с [[електроенергия]], [[пара]] (за битови нужди или почистване на танковете), прясна вода и др.
* Вспомогательные механизмы – для обеспечения судна электроэнергией, паром (для бытовых нужд или очистки танков), опресненной водой и др.
 
В зависимост от принципите на работа и типовете главни двигатели и източници на енергия съдовите енергитични установки се подразделят на:
В зависимости от принципов работы и типов главных двигателей и источников энергии судовые энергетические установки подразделяются на:
* [[Паросиловая судовая энергетическая установка|паросиловые]],;
* [[Дизельная судовая энергетическая установка|дизельные]],;
* паротурбинни;
* паротурбинные,
* дизельтурбинные,;
* газотурбинные,;
* атомные,;
* комбинированные (напр. [[дизель-газотурбинная судовая энергетическая установка]]).
 

Навигация