Списък на произведенията на Ян Дисмас Зеленка

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Днес са известни около 250 произведения на чешкият композитор Ян Дисмас Зеленка. Те са каталогизирани по вид и тематика на творбата.

Каталог[редактиране | редактиране на кода]

Сакрална музика: Меси[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 1 : Missa Sancta Caeciliae, (G), c.1711 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; Va.d'G.; Vc.; B.c.]
 • ZWV 2 : Missa Judica me, (F), 1714 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 3 : Missa Corporis Domini, (C), c.1719 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 4 : Missa Sancti Spiritus, (D), 1723 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 5 : Missa Spei, (C), 1724 [Missing]
 • ZWV 6 : Missa Fidei, (C), 1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 7 : Missa Paschalis, (D), 1726 [SATB, soli & ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 8 : Missa Nativitatis Domini, (D), 1726 [SATB, soli & ch.; 2Tpt. (or 2Hn.); 2Fl. (or 2Rec.); 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 9 : Missa Corporis Domini, (D), c.1727 [SATB, soli & ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 10 : Missa Charitatis, (D), 1727 [SATB, soli & ch.; 2Tpt. (or 2Hn.); 3Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 11 : Missa Circumcisionis D.N.J.C., (D), 1728 [SATB, soli & ch.; 3Tpt.; Timp.; 2Hn.; 3Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 12 : Missa Divi Xaverii, (D), 1729 [SATB, soli & ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 13 : Missa Gratias agimus tibi, (D), 1730 [SSAATB, soli; SATB, ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 14 : Missa Sancti Josephi, (D), c.1731 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; Vne.; B.c.]
 • ZWV 15 : Missa Eucharistica, (D), 1733 [SATB, soli & ch.; 3Tpt.; Timp.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 16 : Missa Purificationis BVM, (D), 1733 [SSATB, soli; SATB, ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 17 : Missa Sanctissimae Trinitatis, (a), 1736 [SATB, soli & ch.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 18 : Missa Votiva, (e), 1739 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 19 : Missa Dei Patris, (C), 1740 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 20 : Missa Dei Filii, (C), c.1740 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 21 : Missa Omnium Sanctorum, (a), 1741 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 22 : Missa Sancti Blasii, (C) [Doubtful attribution]
 • ZWV 23 : Missa, (D) [Doubtful attribution]

Сакрална музика: части от меси[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 26 : Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, (d), c.1723 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 27 : Kyrie, (a), 1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 28 : Kyrie, (d) [a 4; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 29 : Christe eleison, (e), c.1740 [A, solo; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 30 : Gloria, (F), 1724 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 31 : Credo, (d), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 32 : Credo a due chori, (F), c.1724 [SATB, ch.I; SATB, ch.II; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 33 : Credo, (g), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.] ?
 • ZWV 34 : Sanctus, Agnus, (g), c.1728 [SAATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 35 : Sanctus, (a), 1725 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 36 : Sanctus, (d), c.1728 [SSATTB, ch.; B.c.]
 • ZWV 37 : Agnus Dei, (C), c.1723 [B, solo; SATB, ch.; Ob.; 2Vn.; B.c.]
 • ZWV 38 : Agnus Dei, (G), 1725 [S, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 39 : Agnus Dei, (g) [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.] ?

Сакрална музика: Реквиеми и музика за заупокойни служби[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 45 : Requiem, (c) [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 46 : Requiem, (D), 1733 [SATBB, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 47 : Invitatorium, Lectiones, et Responsoria, 1733 [SATB, soli & ch.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 48 : Requiem, (D), c.1731 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Bn.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 49 : Requiem, (F), pre-1730 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; 2Va.; Org.]
 • ZWV 50 : De Profundis, (d), 1724 [ATBBB, soli; SATB, ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]

Сакрална музика: Музика за светата седмица[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 53 : Lamentationes pro hebdomada, (6; c,F,B,g,A,F), 1722 [ATB, soli; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; 2Vc.; B.c.]
 • ZWV 54 : Lamentationes pro hebdomada, (3; B,F,F), 1723 [ATB, soli; B.c.]
 • ZWV 55 : Responsoria pro hebdomada, (27), 1723? [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 3Va.; Vc., Vne.; Bn.; Org.]
 • ZWV 56 : Miserere, (d), 1722 [STB, soli; SATB, ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 57 : Miserere, (c), 1738 [S, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 58 : Immisit Dominus pestilentiam, 1709 [SATB, soli & ch.; Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 59 : Attendite et videte, 1712 [SATB, soli; SAATTBB, ch.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 60 : Deus Dux fortissime, 1716 [SAB, soli; SATB, ch.I; SATB, ch.II; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 61 : Il Serpente del bronzo, (Oratorio), 1730 [SAATB, soli; SATB, ch.I; SATB, ch.II; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 62 : Gesù al Calvario, (Oratorio), 1735 [SSAAA, soli; SATB, ch.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 63 : I penitento al Sepolchro del Redentore, (Oratorio), 1736 [ATB, soli; SATB, ch.; 2Fl.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]

Сакрална музика: Psalm, Magnificat, and Hymn Settings[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 66 : Dixit Dominus, (a), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 67 : Dixit Dominus, (C), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 68 : Dixit Dominus, (D), 1726 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 69 : Dixit Dominus, (F), c.1728 [Missing]
 • ZWV 70 : Confitebor tibi Domine, (a), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 71 : Confitebor tibi Domine, (c), 1729 [B, solo; 2Ob.; 2Vn.; Va.; Org.]
 • ZWV 72 : Confitebor tibi Domine, (e), 1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 73 : Confitebor tibi Domine, (e), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 74 : Confitebor tibi Domine, (G), c.1726 [Missing]
 • ZWV 75 : Beatus vir, (a), 1725 [A, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 76 : Beatus vir, (C), 1726 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 77 : Beatus vir, (d) [Missing]
 • ZWV 78 : Laudate pueri, (A), c.1726 [Missing]
 • ZWV 79 : Laudate pueri, (a), c.1728 [Missing]
 • ZWV 80 : Laudate pueri, (a) [Missing]
 • ZWV 81 : Laudate pueri, (D), c.1729 [T (S), solo; Tpt.; (2Ob.); 2Vn.; Va.; Org.]
 • ZWV 82 : Laudate pueri, (F), c.1725 [B, solo; SSA, ch.; Tpt.; 2Vn.; Va.; Org.]
 • ZWV 83 : In exitu Israel, (d), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 84 : In exitu Israel, (g), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 85 : Credidi, (a), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 86 : Laudate Dominum, (F) [Missing]
 • ZWV 87 : Laudate Dominum, (F), c.1728 [T, solo; SATTB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 88 : Laetatus sum, (D), c.1726 [SA, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 89 : Laetatus sum, (D) [Missing]
 • ZWV 90 : Laetatus sum, (A), c.1730 [Missing]
 • ZWV 91 : In convertendo, (g), c.1728 [SAT, soli; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 92 : Nisi Dominus, (a), c.1726 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 93 : Nisi Dominus, (a) [Missing]
 • ZWV 94 : Beati omnes, (g), c.1728 [SAT, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 95 : De profundis, (a), 1728 [à 4; Instruments ad libitum]
 • ZWV 96 : De profundis, (c), c.1727 [TB, soli; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; Org.]
 • ZWV 97 : De profundis, (d), c.1724 [ATBBB, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 98 : Memento Domine David, (E), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 99 : Ecce nunc benedicite, (a), c.1739 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 100: Confitibor tibi Domine, (B), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; Va.; Org.]
 • ZWV 101: Domine probasti me, (F), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 102: Lauda Jerusalem, (a), c.1728 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 103: Lauda Jerusalem, (d), c.1728 [Missing]
 • ZWV 104: Lauda Jerusalem, (F), c.1727 [T, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 106: Magnificat, (a) [Missing]
 • ZWV 107: Magnificat, (C), c.1727 [S, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 108: Magnificat, (D), 1725 [SA, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 110: Ave maris stella, (d), c.1726 [SA, soli; SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 111: Creator alme siderum, (d), 1725 [SA, soli; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 112: Crudelis Herodes, (g), 1732 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 113: Deus tuorum militum, (C), c.1729 [SATB, ch.; Vn.; B.c.]
 • ZWV 114: Exesultet orbis gaudiis, (D), c.1730 [SATB, ch.; Vn.; B.c.]
 • ZWV 115: Jam sol recessit, (d), c.1726 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 116: Jesu corona virginum, (d), c.1729 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 117: Iste confessor, (a), c.1729 [SATB, ch.; Vn.; B.c.]
 • ZWV 118: Ut queant laxis, (a), c.1726 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 119: Veni Creator Spritus, (a), c.1726 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 120: Veni Creator Spritus, (C), c.1729 [SATB, ch.; B.c.]

Сакрална музика: Marian Antiphons[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 123: Alma Redemptoris Mater, (A), c.1727 [S, solo; 2Vn.; B.c.]
 • ZWV 124: Alma Redemptoris Mater, (a), c.1725 [SATB, ch.; Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 125: Alma Redemptoris Mater, (a), c.1729 [SATB, ch.; 2Vn.; B.c.]
 • ZWV 126: Alma Redemptoris Mater, (D), c.1730 [A, solo; 2Fl.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 127: Alma Redemptoris Mater, (d), c.1728 [SA, soli; Ob.; Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 128: Ave Regina coelorum, (6 Settings; a,d,C,g,G,a), 1737 [#1,2,3,4: SATB, ch.; B.c. — #5: SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c. — #6: STB, soli; SATB, ch,; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 129: Regina coeli, (3 Settings: C,a,C), post-1728 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 130: Regina coeli, (A), 1729 [SS, soli; SSATB, ch.; Vn.; B.c.]
 • ZWV 131: Regina coeli, (A) [Missing]
 • ZWV 132: Regina coeli, (C) [Missing]
 • ZWV 133: Regina coeli, (D), c.1731 [Incomplete sketch]
 • ZWV 134: Regina coeli, (F), c.1726 [SSA, soli; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 135: Salve Regina, (a), 1730 [S, solo; Fl.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 136: Salve Regina, (a), c.1727 [SATB, ch.; Vns.; B.c.]
 • ZWV 137: Salve Regina, (a), [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 138: Salve Regina, (2 Settings; C,D) [Missing]
 • ZWV 139: Salve Regina, (d), 1724 [B, solo; 2Ob.; 2Vn.; B.c.]
 • ZWV 140: Salve Regina, (g), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 141: Salve Regina, (g), [SATB, ch.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]

Сакрална музика: Te Deum Settings, Litanies, Processionals[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 145: Te Deum, (D), c.1724 [SSATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 146: Te Deum, (D), 1731 [SAATB, soli & ch.I; SATB, ch.II; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 147: Litaniae de Venerabili Sacramento, (C), 1727 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 148: Litaniae de Venerabili Sacramento, (D), 1729 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 3Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 149: Litaniae Lauretanae, (C), 1718 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 150: Litaniae Lauretanae, (G), 1725 [SATB, ch.]
 • ZWV 151: Litaniae Lauretanae 'Consolatrix afflictorum', (G), 1744 [S, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 152: Litaniae Lauretanae 'Salus infirmorum', (F), 1744 [SAT, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 153: Litaniae Omnium Sanctorum, (a), c.1735 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 154: Litaniae Xaverianae, (D), 1723 [SATBBB, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 • ZWV 155: Litaniae Xaverianae, (c), 1727 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 156: Litaniae de Sancto Xaverio, (F) 1729 [SATB, soli & ch.; 2Hn.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 157: Sub tuum praesidium, (10 Settings; g,c,d,d,e,F,g,G,d,g), 1734 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 158: Statio quadruplex pro Processione Theophorica, (B), pre-1710 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 159: Pange lingua 'pro stationibus Theophoriae', (c) [Missing parts]

Сакрална музика: Кратки литургични и църковни творби[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 161: Angelus Domini descendit, (Offertorium; A), 1723 [S, solo; SATTB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 162: O sponsa amata; Sion salvatorum, (2 Arias; D,G) [Doubtful attribution]
 • ZWV 163: Asperges me (4 Settings; F,F,G,G), c.1724 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 164: Barbara dira effera, (Motet; F), c.1733 [A, solo; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 165: Chvalte Boha silného, (Motet; G) [B, solo; 2Hn.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 166: Currite ad aras, (Offertorium; C), 1716 [T, solo; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 167: Da pacem Domine, (B), c.1740 [SATB, ch.I; SATB, ch.II; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 168: Gaude laetare, (Motet; A), 1731 [T, solo; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 169: Haec dies, (Hymn; C), 1730 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 170: Haec dies, (Hymn; F), c.1726 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 171: O magnum mysterium, (Motet; e), 1723 [A, solo; 2Fl.; 2 Rec.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 172: Pro, quos criminis, (Hymn; F), 1723 [T, solo; 2Fl.; 2 Rec.; 2Vn.; Va.; B.c.]

Светски вокални творби[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 175: Sub olea pacis: Melodrama de Sancto Wenceslao, 1723 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Rec.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 176: Italian Arias, (8; A,d,E,A,a,E,D,C), 1733 [S, solo (#1,2,4,5,7), A, solo (#3,6), B, solo (#8); 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 177: Serenata, 1737 [SSSSA, soli; SATB, ch.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 178: Crab canons 'Emit amor', (2; C), c.1723 [a 4 (#1), a 2 (#2)]
 • ZWV 179: Cantilena circularis 'Vide Domine', (C), 1722 [a 4]

Инструментални творби[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 181: Trio or Quartet Sonatas, (6; F,g,B,g,F,c), c.1721 [2Ob. (#3: Ob. & Vn.); Bn.; B.c.]
 • ZWV 182: Capriccio, (D), c.1717 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 183: Capriccio, (G), 1718 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 184: Capriccio, (F), c.1718 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 185: Capriccio, (A), 1718 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; B.c.]
 • ZWV 186: Concerto à 8 Concertanti, (G), 1723 [Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; Vc.; B.c.]
 • ZWV 187: Hipocondrie à 7 Concertanti, (A), 1723 [2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 188: Overture à 7 Concertanti, (F), 1723 [2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 189: Simphonie à 8 Concertanti, (a), 1723 [2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; Vc.; B.c.]
 • ZWV 190: Capriccio, (G), 1729 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 191: Canons on the Hexachord (9; C), c.1721

Списък на изгубени, със съмнително авторство и погрешно приписани му творби[редактиране | редактиране на кода]

 • ZWV 200: Missa, (C)
 • ZWV 201: Credo, (D)
 • ZWV 202: Sanctus, Agnus, (G), c.1725
 • ZWV 203: Lamentationes Ieremiae Prophetae
 • ZWV 204: Salve Regina, (a), c.1719
 • ZWV 205: Salve Regina, (F)
 • ZWV 206: Benedictus Dominus, (g), c.1723 [SATB, ch.; B.c.]
 • ZWV 207: Bendedictus sit Deus Pater, (D), c.1729
 • ZWV 208: Graduale Propter veritatem, (F)
 • ZWV 209: Sollicitus fossor, (Motet; D), c.1730
 • ZWV 210: Veni Sancte Spiritus, (D), c.1739
 • ZWV 211: Qui nihil sortis felicitis, (Motet; B), 1730 [SA, soli; 3Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 212: Trumpet Fanfares, (6; C), c.1722
 • ZWV 213: Mass, (D) [Domenico Sarri (1679-1744)]
 • ZWV 214: Mass, (D) [Carlo Baliani (?1680-1747)]
 • ZWV 215: Mass, (g) [Francesco Conti (1670-1747)]
 • ZWV 216: Credo, (D)
 • ZWV 217: Salve Regina duplex, (F) [Gallus Zeiler (1705-1755)]
 • ZWV 218: Salve Regina [Anton Reichenauer (?1694-1730)]
 • ZWV 219: Salve Regina [Valentin Rathgeber (1682-1750)]
 • ZWV 220: Cantiones sacrae, (18) [Giovianni Palestrina (1525-1594); 2nd Motet Book, 1592]
 • ZWV 221: O sing unto the Lord, (Anthem) [19th century transcription]
 • ZWV 230: Agnus Dei, (a) [Listed in Inventarium]
 • ZWV 231: Aria animae poenitentis, (c) [Listed in Inventarium]
 • ZWV 232: Ave Regina, (a) [Listed in Inventarium]
 • ZWV 233: Eja triumphos pangite, (Offertorium; C), pre-1715? [SA, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; 2Vn.; B.c.]
 • ZWV 234: Gaudia mille, (Motet; C) [Listed in Inventarium]
 • ZWV 236: Iste Confessore, (Hymn; C) [Listed in Inventarium]
 • ZWV 240: Missa Sanctae Conservationis [Missing]
 • ZWV 241: Missa Theophorica a 2 Cori [Listed in Inventarium]
 • ZWV 242: Missa tranquilli animi
 • ZWV 243: Quid statis. De Beata Virgine Maria [Listed in Inventarium]
 • ZWV 244: Tantum ergo, (c) [A, solo; Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 • ZWV 245: Via laureata, (School drama), 1704 [Music lost]
 • ZWV 247: Requiem, 1724?
 • ZWV d't: Missa in honorem B. Alberti Magni, (D) [ex. Grodzisk Wielkoposki (Poland)]
 • ZWV d't: Missa, (D) [ex. Grodzisk Wielkoposki (Poland)]

Zelenka, Jan Dismas (1679-1745): Inventarium rerum Musicum Ecclesiae serventium, Sächsische Landesbiboliothek, Dresden. Reprinted in Zelenka-Dokumentation: Quellen und Materialen (Editors: W. Horn, T. Kohlhase, O. Landmann, and W. Reich), Wiesbaden, 1989.

Дискография (непълна)[редактиране | редактиране на кода]

Избрани звукозаписи на музиката на чешкият композитор.

 • Orchestral Works, 6 Trio Sonatas (ZWV181-190). Camerata Bern/Alexander van WIJNKOOP, Heinz HOLLIGER (1973,1978). Archiv Production 469842-2 (5 CD). Серия Collectors Edition
 • Complete Orchestral Works Vol. 1-3 (ZWV182-190, etc.). Das Neu-Eroffnete Orchestre/Jurgen SONNENTHEIL (1996-1999). CPO 999 897-2 (3 CD).
 • "Prague 1723" - Instrumental music: Ouverture a 7 concertanti in F, ZWV188. Hypocondrie a 7 concertanti in A, ZWV187. Concerto a 8 concertanti in G, ZWV186. Simphonia a 8 concertanti in a. Il Fondamento/Paul DOMBRECHT. Passacaille 9524.
 • Hipocondrie a 7 concertanti, ZWV187. Concerto a 8 Concertanti in G, ZWV186. Simphonie a 8 Concertanti in A Minor, ZWV189. (Johann Georg PISENDEL Concerto in D for violin and orchestra. Sonata in C Minor for Oboes, Strings and Continuo). Freiburger Barockorchester /Gottfried von der GOLTZ. Deutsche Harmonia Mundi 05472 77339 2.
 • Sonatas for 2 Oboes & Bassoon. Ensemble Zefiro (1993, 1995). Astree E 8511 и E 8563 (2 CD).
 • Sonatas for 2 Oboes & Bassoon. Paul DOMBRECHT, oboe; Marcel PONSEELE, oboe; Ku EBBINGE, oboe; Chiara BANCHINI, violin; Danny BOND, bassoon; Richte van der MEER, violoncello; Robert KOHNEN, harpsichord. Accent ACC 8848D A/B (2 CD).
 • Sub olea pacis et palma virtutis conspicua Orbi regia Bohemia corona ("Melodrama de Sancto Venceslao", ZWV175). Soloists, Musica Florea, Musica Aeterna, Ensemble Philidor, Boni Pueri /Marek STRYNCL (2001). Supraphon 3520-2 232 (2 CD).
 • Gesu al Calvario (ZWV62). Soloists, Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert/Hermann MAX (1999). Capriccio, 10 887/88 (2 CD).
 • "I Penitenti al Sepolcro del Redentore"(ZWV63) . Soloists, Capella Regia Musicalis/Robert HUGO (1994). Panton, 81 1389-2 231 (1 CD).
 • Magnificat: Sacred compositions for Soloists, Chorus and Orchestra (ZWV108, ZWV50, ZWV153, ZWV137). Soloists, Kuhn Mixed Choir, Prague Philharmonic Choir, Prague Chamber Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra/Pavel KUHN, Lubomir MATL (1982-1985). Supraphon, 3315-2 231 (1 CD).
 • The Litanies of St. Francis Xavier (ZWV66, ZWV73, ZWV75, ZWV82, ZWV87, ZWV108, ZWV155, ZWV124). Schola Cantorum of Melbourne, Baroque Players/Gary EKKEL (2000). Move, MCD 156 (2 CD).
 • Sacred Music (ZWV147, ZWV134, ZWV135, ZWV47). The King's Consort/Robert KING (2002). Hyperion, CDA67350 (1 CD). - Litaniae de Venerabili Sacramento in C major ZWV147 (1727), Regina coeli laetare in F major ZWV134 (ок.1726-1727), Salve Regina ZWV135 in A minor (1730), Officium Defunctorum in C minor.
 • Psalm 130 "De Profundis" in d moll ZWV50. Miserere in c Minor (Psalm 50) ZWV57. Requiem in c Minor, ZWV48. Monika FRIMMER, soprano; Peter De GROOT, alto; Ian HONEYMAN, tenor; Peter KOOIJ, bass; Il Fondamento/Paul DOMBRECHT. Passacaille 9528.
 • Requiem in D minor, ZWV48. Miserere in C minor, ZWV57. Ensemble Baroque 1994, Czech Chamber Choir/Roman VALEK (1994). Supraphon, 0052-2 231 (1 CD).
 • Requiem in C minor (ZWV45). Chamber Choir Berne, Chamber Orchestra Berne/Jorg Ewald Dahler (1984). Claves, CD 50-8501 (1 CD).
 • The Lamentationes of Jeremiah (ZWV53). Soloists (Michael CHANCE et al.), The Chandos Baroque Players (1990). Hyperion Helios CDH55106 (1 CD).
 • Responsoria pro Hebdomada Sancta (ZWV55). Capella Montana/Ludwig GOSSNER (2000). MDG, 605 0964-2 (1 CD).
 • Missa Circumcisionis Domini Nostri Jesu Christi (ZWV11). Soloists, Dresdner Kapellknaben, Dresden Kathedralchor, Staatskapelle Dresden/Konrad WAGNER (1983). Christophorus, CHE 0087-2 (1 CD).
 • Missa in D, Responsoria (ZWV13, ZWV55). Soloists, Czech Philharmonic Chorus and Orchestra/Jiri BELOHLAVEK (1990). Supraphon, 11 0816-2 (1 CD).
 • Te Deum a due cori, ZWV146.(Johann David HEINICHEN Missa No.9 in D) Heike HALLASCHKA, soprano; Martina LINS-REUBER, soprano; Patrick van GOETHEM, alto; Marcus ULLMANN, tenor; Jochen KUPFER, bass; Dresdner Kammerchor, Dresdner Barockorchester/Hans-Christoph RADEMANN. Carus 83.148
 • Missa Sanctissimae Trinitatis (ZWV17). Soloists, Marburger Bachchor, Barockensemble Marburg/Wolfram WEHNERT (1995). Thorofon, CTH 2265 (1 CD).
 • Missa Votiva (ZWV18). Soloists, Marburger Bachchor, Hessisches Bach-Collegium/Wolfram WEHNERT (1992). Thorofon, CTH 2172 (1 CD).
 • Missa Dei Patris (ZWV19). Soloists, Barockorchester Stuttgart, Kammerchor Stuttgart/Frieder BERNIUS (1998). Carus, 83.209 (1 CD).
 • Missa Dei Filii, ZWV20(1740/41) & Litaniae Laurentanae, ZWV152 (1741/44). Nancy ARGENTA, soprano; Michael CHANCE, countertenor; Christoph PREGARDIEN, tenor; Gordon JONES, bass; Tafelmusik Baroque Orchestra/Frieder BERNIUS (1989). BMG/Deutsche Harmonia Mundi, RD77922 (1 CD).
 • Sacred music at the Saxon-Polish Court (Hasse: Miserere c-moll, Zelenka: Missa Dei Filii ZWV20). Soloists, Dresdner Kammerchor, Dresdner Barockorchester/Hans-Christoph RADEMANN (1997). Raumklang, RK9702 (1 CD).
 • Musik aus Dresdner Hofkirche. Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum (ZWV21). Soloists, Barockorchester Stuttgart, Kammerchor Stuttgart/Frieder BERNIUS (1998). Sony (Germany), SK 60592 (1 CD).
 • Mass "Ultimarum Sexta" (ZWV21). Soloists, Barockorchester Stuttgart, Kammerchor Stuttgart/Frieder BERNIUS (1998). Sony (France), 5081182 (1 CD).

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]