Старогръцка граматика (таблици)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Склонение[редактиране | редактиране на кода]

Определителен член[редактиране | редактиране на кода]

Мъжки род Женски род Среден род
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен падеж τώ οἱ τά αἱ τό τώ τά
Родителен падеж τοῦ τοῖν τῶν τῆς ταῖν τῶν τοῦ τοῖν τῶν
Дателен падеж τῷ τοῖν τοῖς τῇ ταῖν ταῖς τῷ τοῖν τοῖς
Винителен падеж τόν τώ τούς τήν τά τάς τό τώ τά
Звателен падеж (ὦ) (ὦ) (ὦ) (ὦ) (ὦ) (ὦ) (ὦ) (ὦ) (ὦ)

Съществителни имена[редактиране | редактиране на кода]

Първо склонение[редактиране | редактиране на кода]

Съществителни имена, завършващи на -ας или -ης[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род
νεανίας (о-ва: νεανῐᾱ-) Ἀτρείδης (о-ва: Ἀτρειδᾱ-) στρατιώτης (о-ва: στρατιωτᾱ-)
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
Именителен падеж νενίας νεανία νεανίαι Ἀτρείδης Ἀτρείδα Ἀτρεῖδαι στρατιώτης στρατιώτα στρατιῶται
Родителен падеж νεανίου νεανίαιν νεανιῶν Ἀτρείδου Ἀτρείδαιν Ἀτρειδῶν στρατιώτου στρατιώταιν στρατιωτῶν
Дателен падеж νεανίᾳ νεανίαιν νεανίαις Ἀτρείδῃ Ἀτρείδαιν Ἀτρείδαις στρατιώτῃ στρατιώταιν στρατιώταις
Винителен падеж νεανίαн νεανία νεανίας Ἀτρείδην Ἀτρείδα Ἀτρείδας στρατιώτην στρατιώτα στρατιώτας
Звателен падеж νεανία νεανία νεανίαι Ἀτρείδη Ἀτρείδα Ἀτρεῖδαι στρατιῶτᾰ στρατιώτᾱ στρατιῶται
Съществителни имена, завършващи на -ᾱ и -ᾰ (gen. -ᾱς)[редактиране | редактиране на кода]
Женски род
πολιτεία (о-ва: πολιτειᾱ-) στρατιά (о-ва: στρατιᾱ-) ἀλήθεια (о-ва: ἀληθειᾰ-)
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
Именителен πολιτεία πολιτεία πολιτεῖαι στρατιά στρατιά στρατιαί ἀλήθειᾰ ἀληθείᾱ ἀλήθειαι
Родителен πολιτείας πολιτείαιν πολιτειῶν στρατιᾶς στρατιαῖν στρατιῶν ἀληθείας άληθείαιν άληθειῶν
Дателен πολιτείᾳ πολιτείαιν πολιτείαις στρατιᾷ στρατιαῖν στρατιαῖς ἀληθείᾳ ἀληθείαιν ἀληθείαις
Винителен πολιτείαν πολιτεία πολιτείας στρατιάν στρατιά στρατιάς ἀλήθειαν ἀληθείᾱ ἀληθείας
Звателен πολιτεία πολιτεία πολιτεῖαι στρατιά στρατιά στρατιαί ἀλήθεια ἀληθείᾱ ἀλήθειαι
Съществителни имена, завършващи на -ᾰ (alpha impurum) и -η (gen. -ης)[редактиране | редактиране на кода]
Женски род
γλῶσσα (о-ва: γλωσσᾰ-) κώμη (о-ва: κωμᾱ-)
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
Именителен γλῶσσα γλώσσᾱ γλῶσσαι κώμη κώμᾱ κῶμαι
Родителен γλώσσης γλώσσαιν γλωσσῶν κώμης κώμαιν κωμῶν
Дателен γλώσσῃ γλώσσαιν γλώσσαις κώμῃ κώμαιν κώμαις
Винителен γλῶσσαν γλώσσᾱ γλώσσας κώμην κώμᾱ κώμας
Звателен γλῶσσα γλώσσᾱ γλῶσσαι κώμη κώμα κῶμαι

Второ склонение[редактиране | редактиране на кода]

М.р. Ж.р. Ср.р.
ἄνθρωπος (осн. ἀνθρωπο-) ὁδός (осн. ὁδο-) δῶρον (осн. δωρο-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. ДВ.Ч. мН.Ч.
Именителен ἄνθρωπος ἀνθρώπω ἄνθρωποι ὁδὸς ὁδὼ ὁδοὶ δῶρον δώρω δῶρα
Родителен ἀνθρώπου ἀνθρώποιν ἀνθρώπων ὁδοῦ ὁδοῖν ὁδῶν δώρου δώροιν δώρων
Дателен ἀνθρώπῳ ἀνθρώποιν ἀνθρώποις ὁδῷ ὁδοῖν ὁδοῖς δώρῳ δώροιν δώροις
Винителен ἄνθρωπον ἀνθρώπω ἀνθρώπους ὁδὸν ὁδὼ ὁδοὺς δῶρον δώρω δῶρα
Звателен ἄνθρωπε ἀνθρώπω ἄνθρωποι ὁδὲ ὁδὼ ὁδοὶ δῶρον δώρω δῶρα
Контрастиращи съществителни имена[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Среден род
περίπλους (осн. περιπλοο- = περιπλου-) ὀστοῦν (осн. ὀστεο- = ὀστου-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен περίπλους περίπλω περίπλοι ὀστοῦν ὀστὼ ὀστᾶ
Родителен περίπλου περίπλοιν περίπλων ὀστοῦ ὀστοῖν ὀστῶν
Дателен περίπλῳ περίπλοιν περίπλοις ὀστῷ ὀστοῖν ὀστοῖς
Винителен περίπλουν περίπλω περίπλους ὀστοῦν ὀστὼ ὀστᾶ
Звателен περίπλου περίπλω περίπλοι ὀστοῦν ὀστὼ ὀστᾶ
Атическо второ склонение[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Женски род Среден род
λεὼς (осн. λεω-) ἅλως (осн. ἁλω-) ἀνώγεων (осн. ἀνωγεω-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен λεὼς λεὼ λεῲ ἅλως ἅλω ἅλῳ ἀνώγεων ἀνώγεω ἀνώγεω
Родителен λεὼ λεῲν λεὼν ἅλω ἅλῳν ἅλων ἀνώγεω ἀνώγεῳν ἀνώγεω
Дателен λεῲ λεῲν λεῲς ἅλῳ ἅλῳν ἅλῳς ἀνώγεῳ ἀνώγεῳν ἀνώγεῳς
Винителен λεὼν λεὼ λεὼς ἅλω(ν) ἅλω ἅλως ἀνώγεων ἀνώγεω ἀνώγεω
Звателен λεὼς λεὼ λεῲ ἅλως ἅλω ἅλῳ ἀνώγεων ἀνώγεω ἀνώγεω

Трето склонение[редактиране | редактиране на кода]

  • Всички окончания за множествено число в дателен падеж на трето склонение може да приемат накрая -ν. Например ὁ γίγας → τοῖς γίγασι и γίγασιν и ἡ γραῦς → ταῖς γραυσὶ и γραυσίν.
Основи на гласна на -ως (род.п. -ωος)[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род
ἥρως (осн. ἡρω-) Τρὼς (осн. Tρω-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен ἥρως ἥρωε ἥρωες Τρὼς Τρῶε Τρῶες
Родителен ἥρωος ἡρώοιν ἡρώων Τρωὸς Τρώοιν Τρώων
Дателен ἥρωι ἡρώοιν ἥρωσι Τρωὶ Τρώοιν Τρωσὶ
Винителен ἥρωα ἥρωε ἥρωας Τρῶα Τρῶε Τρῶας
Звателен ἥρως ἥρωε ἥρωες Τρὼς Τρῶε Τρῶες
Основи на гласна на -υς (род.п. -υος)[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Женски род
ἰχθὺς (осн. ἰχθῠ-) δρῦς (осн. δρυ-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен ἰχθὺς ἰχθὺε ἰχθύες δρῦς δρύε δρύες
Родителен ἰχθύος ἰχθύοιν ἰχθύων δυὸς δρυοῖν δρυῶν
Дателен ἰχθύϊ ἰχθύοιν ἰχθύσι δρυῒ δρυοῖν δρυσὶ
Винителен ἰχθὺν ἰχθύε ἰχθῦς δρῦν δρύε δρῦς
Звателен ἰχθὺ ἰχθύε ἰχθύες δρῦ δρύε δρύες
С две основи[редактиране | редактиране на кода]
Женски род Мъжки род Среден род
πόλις (осн. πολῐ-, πολε-) πέλεκυς (осн. πελεκῠ-, πελεκε-) ἄστυ (осн. ἀστῠ-, ἀστε-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен πόλις πόλει πόλεις πέλεκυς πελέκει πελέκεις ἄστυ ἄστει ἄστη
Родителен πόλεως πολέοιν πόλεων πελέκεως πελεκέοιν πελέκεων ἄστεως ἀστέοιν ἄστεων
Дателен πόλει πολέοιν πόλεσι πελέκει πελεκέοιν πελέκεσι ἄστει ἀστέοιν ἄστεσι
Винителен πόλιν πόλει πόλεις πέλεκυν πελέκει πελέκεις ἄστυ ἄστει ἄστη
Звателен πόλι πόλει πόλεις πέλεκυ πελέκει πελέκεις ἄστυ ἄστει ἄστη
Основи на гласна на -εύς, -οῦς и -αῦς[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Женски род
βασιλεὺς (осн. βασιλευ-) βοῦς (осн. βου-) γραῦς (осн. γραυ-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен βασιλεὺς βασιλεῖ βασιλεῖς βοῦς βόε βόες γραῦς γρᾶε γρᾶες
Родителен βασιλέως βασιλέοιν βασιλέων βοὸς βοοῖν βοῶν γραὸς γραοῖν γραῶν
Дателен βασιλεῖ βασιλέοιν βασιλεῦσι βοῒ βοοῖν βουσὶ γραῒ γραοῖν γραυσὶ
Винителен βασιλέα βασιλεῖ βασιλέας βοῦν βόε βοῦς γραῦν γρᾶε γραῦς
Звателен βασιλεῦ βασιλεῖ βασιλεῖς βοῦ βόε βόες γραῦ γρᾶε γρᾶες

Имената „βοῦς“ и „γραῦς“ са уникални

Основи на съгласна на (κ, π, τ)[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род
Гутурал Лабиал Дентал
κόραξ (осн.: κορακ-) γὺψ (осн.: γῡπ-) τάπης (осн.: ταπητ-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен κόραξ κόρακε κόρακες γὺψ γῦπε γῦπες τάπης τάπητε τάπητες
Родителен κόρακος κοράκοιν κοράκων γυπὸς γυποῖν γυπῶν τάπητος ταπήτοιν ταπήτων
Дателен κόρακι κοράκοιν κόραξι γυπὶ γυποῖν γυψὶ τάπητι ταπήτοιν τάπησι
Винителен κόρακα κόρακε κόρακας γῦπα γῦπε γῦπας τάπητα τάπητε τάπητας
Звателен κόραξ κόρακε κόρακες γὺψ γῦπε γῦπες τάπης τάπητε τάπητες
Основи на съгласна -ντ и на -μα[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Среден род
Без промяна на гласната С промяна на гласната Без промяна на гласната
γίγας (осн.: γιγαντ-) ὀδοὺς (осн.: ὀδοντ-) γέρων (осн.: γεροντ-) κτῆμα (осн.: κτηματ-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен γίγας γίγαντε γίγαντες ὀδοὺς ὀδόντε ὀδόντες γέρων γέροντε γέροντες κτῆμα κτήματε κτήματα
Родителен γίγαντος γιγάντοιν γιγάντων ὀδόντος ὀδόντοιν ὀδόντων γέροντος γερόντοιν γερόντων κτήματος κτημάτοιν κτημάτων
Дателен γίγαντι γιγάντοιν γίγασι ὀδόντι ὀδόντοιν ὀδοῦσι γέροντι γερόντοιν γέρουσι κτήματι κτημάτοιν κτήμασι
Винителен γίγαντα γίγαντε γίγαντας ὀδόντα ὀδόντε ὀδόντας γέροντα γέροντε γέροντας κτῆμα κτήματε κτήματα
Звателен γίγαν γίγαντε γίγαντες ὀδοὺς ὀδόντε ὀδόντες γέρον γέροντε γέροντες κτῆμα κτήματε κτήματα
Основи на назална съгласна без промяна на гласната в основата[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Женски род
Ἕλλην (осн. Ἑλλην-) χειμὼν (осн. χειμων-) ἀκτὶς (осн. ἀκτιν-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен Ἕλλην Ἕλληνε Ἕλληνες χειμὼν χειμῶνε χειμῶνες ἀκτὶς ἀκτῖνε ἀκτῖνες
Родителен Ἕλληνος Ἑλλήνοιν Ἑλλήνων χειμῶνος χειμώνοιν χειμώνων ἀκτῖνος ἀκτίνοιν ἀκτίνων
Дателен Ἕλληνι Ἑλλήνοιν Ἑλλησι χειμῶνι χειμώνοιν χειμῶσι ἀκτῖνι ἀκτίνοιν ἀκτῖσι
Винителен Ἕλληνα Ἕλληνε Ἕλληνας χειμῶνα χειμῶνε χειμῶνας ἀκτῖνα ἀκτῖνε ἀκτῖνας
Звателен Ἕλλην Ἕλληνε Ἕλληνες χειμὼν χειμῶνε χειμῶνες ἀκτὶς ἀκτῖνε ἀκτῖνες
Основи на назална съгласна с промяна на гласната в основата[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род
ποιμὴν (осн. ποιμην-, ποιμεν-) ἡγεμὼν (осн. ἡγεμων-, ηγεμον-) γείτων (осн. γείτων-, γειτον-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен ποιμὴν ποιμένε ποιμένες ἡγεμὼν ἡγεμόνε ἡγεμόνες γείτων γείτονε γείτονες
Родителен ποιμένος ποιμένοιν ποιμένων ἡγεμόνος ἡγεμόνοιν ἡγεμόνων γείτονος γειτόνοιν γειτόνων
Дателен ποιμένι ποιμένοιν ποιμέσι ἡγεμόνι ἡγεμόνοιν ἡγεμόσι γείτονι γειτόνοιν γείτοσι
Винителен ποιμένα ποιμένε ποιμένας ἡγεμόνα ἡγεμόνε ἡγεμόνας γείτονα γείτονε γείτονας
Звателен ποιμὴν ποιμένε ποιμένες ἡγεμὼν ἡγεμόνε ἡγεμόνες γεῖτον γείτονε γείτονες
Основи на ликвидна съгласна[редактиране | редактиране на кода]
мъжки род
Без промяна на гласната С промяна на гласната
κλητὴρ (к. κλητηρ-) ἀθὴρ (к. ἀθηρ-, ἀθερ-) ῥήτωρ (к. ῥητωρ-, ῥητορ-)
ед.ч. дв.ч. мн.ч. ед.ч. дв.ч. мн.ч. ед.ч. дв.ч. мн.ч.
Именителен κλητὴρ κλητῆρε κλητῆρες ἀθὴρ ἀθέρε ἀθέρες ῥήτωρ ῥήτορε ῥήτορες
Родителен κλητῆρος κλητήροιν κλητῆρες ἀθέρος ἀθέροιν ἀθέρων ῥήτορος ῥητόροιν ῥητόρων
Дателен κλητῆρι κλητήροιν κλητῆρσι ἀθέρι ἀθέροιν ἀθέρσι ῥήτορι ῥητόροιν ῥήτορσι
Винителен κλητῆρα κλητῆρα κλητῆρας ἀθέρα ἀθέρε ἀθέρας ῥήτορα ῥήτορε ῥήτορας
Звателен κλητὴρ κλητήρε κλητῆρες ἀθὴρ ἀθέρε ἀθέρες ῥῆτορ ῥήτορε ῥήτορες
Синкопирани имена[редактиране | редактиране на кода]
м.р. ср.р.
πατὴρ (осн. πατηρ-, πατερ-) ἀνὴρ (осн. ἀνηρ-, ἀνερ-) Δημήτηρ (осн. Δημητηρ,- Δημητερ-)
ед.ч. дв.ч. мн.ч. ед.ч. дв.ч. мн.ч. ед.ч.
Именителен πατὴρ πατέρε πατέρες ἀνὴρ ἄνδρε ἄνδρες Δημήτηρ
Родителен πατρὸς πατέροιν πατέρων ἀνδρὸς ἀνδροῖν ἀνδρῶν Δήμητρος
Дателен πατρὶ πατέροιν πατράσι ἀνδρὶ ἀνδροῖν ἀνδράσι Δήμητρι
Винителен πατέρα πατέρε πατέρας ἄνδρα ἄνδρε ἄνδρας Δήμητρα
Звателен πάτερ πατέρε πατέρες ἄνερ ἄνδρε ἄνδρες Δήμητερ
Лични имена с основа на сигма[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род
Σωκράτης (осн. Σωκρατεσ-) Περικλῆς (осн. Περικλεεσ-)
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.
Именителен Σωκράτης Σωκράται Περικλῆς Περικλεῖς
Родителен Σωκράτους Σωκρατῶν Περικλέους Περικλέων
Дателен Σωκράτει Σωκράταις Περικλεῖ -
Винителен Σωκράτη Σωκράτας Περικλέα Περικλεῖς
Звателен Σώκρατες Σωκράται Περίκλεις Περικλεῖς
Основи на сигма[редактиране | редактиране на кода]
Среден род Женски род
βέλος (осн. βελοσ-, βελεσ-) ἔδαφος (осн. ἐδαφοσ-, ἐδαφεσ-) αἰδὼς (осн. αἰδωσ-, αἰδοσ-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен βέλος βέλει βέλη ἔδαφος ἐδάφει ἐδάφη αἰδὼς
Родителен βέλους βελοῖν βελῶν ἐδάφους ἐδαφοῖν ἐδαφῶν αἰδοῦς
Дателен βέλει βελοῖν βέλεσι ἐδάφει ἐδαφοῖν ἐδάφεσι αἰδοῖ
Винителен βέλος βέλει βέλη ἔδαφος ἐδάφει ἐδάφη αἰδῶ
Звателен βέλος βέλει βέλη ἔδαφος ἐδάφει ἐδάφη αἰδὼς

Прилагателни[редактиране | редактиране на кода]

Второ склонение[редактиране | редактиране на кода]

С различни форми за трите рода[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки род Женски род Среден род
σοφός (осн.: σοφο-) σοφή (осн.: σοφη-) σοφόν (осн.: σοφο-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен σοφὸς σοφὼ σοφοὶ σοφὴ σοφὰ σοφὼ σοφὸν σοφὼ σοφὰ
Родителен σοφοῦ
etc.
σοφοῖν
etc.
σοφῶν
etc.
σοφῆς
etc.
σοφαῖν
etc.
σοφῶν
etc.
σοφοῦ
etc.
σοφοῖν
etc.
σοφῶν
etc.
С две форми за трите рода[редактиране | редактиране на кода]
Мъжки и женски род Среден род
ἄφθονος (осн.: ἀφθονο-) ἄφθονον (осн.: ἀφθονο-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен ἄφθονος ἀφθόνω ἄφθονοι ἄφθονον ἀφθόνω ἄφθονα
Родителен ἀφθόνου
etc.
ἀφθόνοιν
etc.
ἀφθόνων
etc.
ἀφθόνου
etc.
ἀφθόνοιν
etc.
ἀφθόνοιν
etc.

Трето склонение[редактиране | редактиране на кода]

Основи на гласна[редактиране | редактиране на кода]
  • С три завършека на ῠς-, ειᾰ- и -ῠ
Мъжки род Женски род Среден род
βαθὺς (осн. βαθυ-) βαθεῖα (осн. βαθε-) βαθὺ (осн. βαθυ-)
Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
Именителен βαθὺς βαθεῖ βαθεῖς βαθεῖα βαθεία βαθεῖαι βαθὺ βαθεῖ βαθέα
Родителен βαθέος βαθέοιν βαθέων βαθείας βαθείαιν βαθειῶν βαθέος βαθέοιν βαθέων
Дателен βαθεῖ βαθέοιν βαθέσι βαθείᾳ βαθείαιν βαθείαις βαθεῖ βαθέοιν βαθέσι
Винителен βαθὺν βαθεῖ βαθεῖς βαθεῖαν βαθεία βαθείας βαθὺ βαθεῖ βαθέα
Звателен βαθὺ βαθεῖ βαθεῖς βαθεῖα βαθεία βαθεῖαι βαθὺ βαθεῖ βαθέα

Спрежение[редактиране | редактиране на кода]

Таблицата на спрежението не включва двойствено число

Глаголът „εἰμί[редактиране | редактиране на кода]

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Сегашно време εἰμί
εἶ
ἐστί
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσι
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν/εἶμεν
εἴητε/εἶτε
εἴησαν/εἶεν
-
ἴσθι
ἔστω
-
ἔστε
ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν
εἶναι ὤν
οῦσα
ὄν
Имперфект ἦν
ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε/ἦστε
ἦσαν
Футур ἔσομαι
ἔσῃ/ἔσει
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται
ἐσοίμην
ἔσοιο
ἔσοιτο
ἐσοίμεθα
ἔσοισθε
ἔσοιντο
ἔσεσθαι ἐσόμενος
ἐσομένη
ἐσόμενον

Примерен глагол[редактиране | редактиране на кода]

Таблиците долу не включват бъдеще предварително време (трети футур).

  • Глагол: λύω [основа: λῡ-] = освобождавам

Активен залог[редактиране | редактиране на кода]

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс λύω
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσι
λύω
λύῃς
λύῃ
λύωμεν
λύητε
λύωσι
λύοιμι
λύοις
λύοι
λύοιμεν
λύοιτε
λύοιεν
-
λῦε
λυέτω
-
λύετε
λυόντων/λυέτωσαν
λύειν λύων
λύουσα
λῦον
Имперфект ἔλυον
ἔλυες
ἔλυε
ἐλύομεν
ἐλύετε
ἔλυον
Футур λύσω
λύσεις
λύσει
λύσομεν
λύσετε
λύσουσι
λύσοιμι
λύσοις
λύσοι
λύσοιμεν
λύσοιτε
λύσοιεν
λύσειν λύσων
λύσουσα
λῦσον
Аорист ἔλυσα
ἔλυσας
ἔλυσε
ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν
λύσω
λύσῃς
λύσῃ
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι
λύσαιμι
λύσαις
λύσαι
λύσαιμεν
λύσαιτε
λύσαιεν
-
λῦσον
λυσάτων
-
λύσατε
λυσάντων/λυσάτωσαν
λῦσαι λύσας
λύσασα
λῦσαν
Перфект λέλυκα
λέλυκας
λέλυκε
λελύκαμεν
λελύκατε
λελύκασι
λελυκώς ὦ
λελυκώς ᾖς
λελυκώς ᾖ
λελυκότες ὦμεν
λελυκότες ἦτε
λελυκότες ὦσι
λελυκώς εἴην
λελυκώς εἴης
λελυκώς εἴη
λελυκότες εἴημεν
λελυκότες εἴητε
λελυκότες εἴησαν
-
λελυκώς ἴσθι
λελυκώς ἔστω
-
λελυκότες ἔστε
λελυκότες ἔστων
λελυκέναι λελυκώς
λελυκυῖα
λελυκός
Плусквамперфект ἐλελύκειν
ἐλελύκεις
ἐλελύκει
ἐλελύκεμεν
ἐλελύκετε
ἐλελύκεσαν

Медиален залог[редактиране | редактиране на кода]

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс λύομαι
λύῃ/λύει
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται
λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται
λυοίμην
λύοιο
λύοιτο
λυοίμεθα
λύσοισθε
λύοιντο
-
λύου
λυέσθω
-
λύεσθε
λυέσθων/λυέσθωσαν
λύεσθαι λυόμενος
λυομένη
λυόμενον
Имперфект ἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο
Футур λύσομαι
λύσῃ/λύσει
λύσεται
λυσόμεθα
λύσεσθε
λύσονται
λυσοίμην
λύσοιο
λύσοιτο
λυσοίμεθα
λύσοισθε
λύσοιντο
λύσεσθαι λυσόμενος
λυσομένη
λυσόμενον
Аорист ἐλυσάμην
ἐλύσω
ἐλύσατο
ἐλυσάμεθα
ἐλύσασθε
ἐλύσαντο
λύσωμαι
λύσῃ
λύσηται
λυσώμεθα
λύθησθε
λύσωνται
λυσαίμην
λύσαιο
λύσαιτο
λυσαίμεθα
λύσαισθε
λύσαιντο
-
λῦσαι
λυσάσθω
-
λύσασθε
λυσάσθων/λυσάσθωσαν
λύσασθαι λυσάμενος
λυσαμένη
λυσάμενον
Перфект λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται
λελυκώς ὦ
λελυκώς ᾖς
λελυκώς ᾖ
λελυκότες ὦμεν
λελυκότες ἦτε
λελυκότες ὦσι
λελυμένος εἴην
λελυμένος εἴης
λελυμένος εἴη
λελυμένοι εἴημεν
λελυμένοι εἴητε
λελυμένοι εἴησαν
-
λελυμένος ἴσθι
λελυμένος ἔστω
-
λελυμένοι ἔστε
λελυμένοι ἔστων
λελύσθαι λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον
Плусквамперфект ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο

Пасивен залог[редактиране | редактиране на кода]

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс λύομαι
λύῃ/λύει
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται
λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται
λυοίμην
λύοιο
λύοιτο
λυοίμεθα
λύσοισθε
λύοιντο
-
λύου
λυέσθω
-
λύεσθε
λυέσθων/λυέσθωσαν
λύεσθαι λυόμενος
λυομένη
λυόμενον
Имперфект ἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο
Футур λυθήσομαι
λυθήσῃ/λυθήσει
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται
λυθησοίμην
λυθήσοιο
λυθήσοιτο
λυθησοίμεθα
λυθήσοισθε
λυθήσοιντο
λυθήσεσθαι λυθησόμενος
λυθησαμένη
λυθησόμενον
Аорист ἐλύθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσι
λυθείην
λυθείης
λυθείη
λυθείημεν/λυθεῖμεν
λυθείητε/λυθεῖτε
λυθείησαν/λυθεῖεν
-
λύθητι
λυθήτω
-
λύθητε
λυθέντων/λυθήτωσαν
λυθῆναι λυθείς
λυθεῖσα
λυθέν
Перфект λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται
λελυκώς ὦ
λελυκώς ᾖς
λελυκώς ᾖ
λελυκότες ὦμεν
λελυκότες ἦτε
λελυκότες ὦσι
λελυμένος εἴην
λελυμένος εἴης
λελυμένος εἴη
λελυμένοι εἴημεν
λελυμένοι εἴητε
λελυμένοι εἴησαν
-
λελυμένος ἴσθι
λελυμένος ἔστω
-
λελυμένοι ἔστε
λελυμένοι ἔστων
λελύσθαι λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον
Плусквамперфект ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο

Форми на глаголите с глаголна основа на съгласна (verba muta)[редактиране | редактиране на кода]

  • Перфект и плусквамперфект на глаголите, чиято основа завършва на съгласна.
Перфект Плусквамперфект Инфинитив Причастие
πράττομαι (основа: πρᾱγ-) πέπραγμαι
πέπραξαι
πέπρακται
πεπράγμεθα
πέπραχθε
πεπραγμένοι εἰσί
ἐπεπράγμην
ἐπέπραξο
ἐπέπρακτο
ἐπεπράγμεθα
ἐπέπραχθε
πεπραγμένοι ἦσαν
πεπρᾶχθαι πεπραγμένος
πεπραγμένη
πεπραγμένον
γράφομαι (основа: γρᾰφ-) γέγραμμαι
γέγραψαι
γέγραπται
γεγράμμεθα
γέγραφθε
γεγραμμένοι εἰσί
ἐγεγράμην
ἐγέγραψο
ἐγέγραπτο
ἐγεγράμμεθα
ἐγέγραφθε
γεγραμμένοι ἦσαν
γεγράφθαι γεγραμμένος
γεγραμμένη
γεγραμμένον
πείθομαι (основа: πειθ-) πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι εἰσί
ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπείσμεθα
ἐπέπεισθε
πεπεισμένοι ἦσαν
πεπεῖσθαι πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον

Втори (тематичен) аорист[редактиране | редактиране на кода]

  • Глагол: βάλλω
Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Активен залог ἔβαλον
ἔβαλες
ἔβαλε
ἐβάλομεν
ἐβάλετε
ἔβαλον
βάλω
βάλῃς
βάλῃ
βάλωμεν
βάλητε
βάλωσι
βάλοιμι
βάλοις
βάλοι
βάλοιμεν
βάλοιτε
βάλοιεν
-
βάλε
βαλέτω
-
βάλετε
βαλόντων/βαλέτωσαν
βαλεῖν βαλὼν
βαλοῦσα
βαλὸν
Медиален залог ἐβαλόμην
ἐβάλου
ἐβάλετο
ἐβαλόμεθα
ἐβάλεσθε
ἐβάλοντο
βάλωμαι
βάλῃ
βάληται
βαλώμεθα
βάλησθε
βάλωνται
βαλοίμην
βάλοιο
βάλοιτο
βαλοίμεθα
βάλοισθε
βάλοιντο
-
βαλοῦ
βαλέσθω
-
βάλεσθε
βαλέσθων/βαλέσθωσαν
βαλέσθαι βαλόμενος
βαλομένη
βαλόμενον

Втори аорист в пасив и втори футур в пасив[редактиране | редактиране на кода]

  • Глагол: γράφομαι
Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Футур γραφήσομαι
γραφήσει
γραφήσεται
γραφησόμεθα
γραφήσεσθε
γραφήσονται
γραφησοίμην
γραφήσοιο
γραφήσοιτο
γραφησοίμεθα
γραφήσοισθε
γραφήσοιντο
γραφήσεσθαι γραφησόμενος
γραφησομένη
γραφησόμενον
Аорист ἐγράφην
ἐγράφης
ἐγράφη
ἐγράγημεν
ἐγράφητε
ἐγράφησαν
γραφῶ
γραφῇς
γραφῇ
γραφῶμεν
γραφῆτε
γραφῶσι
γραφείην
γραφείης
γραφείη
γραφείημεν
γραφείητε
γραφείησαν
-
γράφηθι
γραφήτω
-
γράφητε
γραφέντων
γραφῆναι γραφείς
γραφεῖσα
γραφέν

Контрахирани глаголи[редактиране | редактиране на кода]

Глаголи на -άω[редактиране | редактиране на кода]

  • Глагол – τιμάω → τιμῶ (осн. τιμα-)

Активен залог

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс (τιμάω) τιμῶ
(τιμάεις) τιμᾷς
(τιμάει) τιμᾷ
(τιμάομεν) τιμῶμεν
(τιμάετε) τιμᾶτε
(τιμάουσι) τιμῶσι
(τιμάω) τιμῶ
(τιμάῃς) τιμᾷς
(τιμάῃ) τιμᾷ
(τιμάωμεν) τιμῶμεν
(τιμάητε) τιμᾶτε
(τιμάωσι) τιμῶσι
(τιμάοιμι) τιμῷμι
(τιμάοις) τιμῷς
(τιμάοι) τιμῷ
(τιμάοιμεν) τιμῷμεν
(τιμάοιτε) τιμῷτε
(τιμάοιεν) τιμῷεν
-
(τίμαε) τίμα
(τιμαέτω) τιμάτω
-
(τιμάετε) τιμᾶτε
(τιμαόντων) τιμώντων/(τιμαέτωσαν) τιμάτωσαν
(τιμάειν) τιμᾶν (τιμάων) τιμῶν
(τιμάουσα) τιμῶσα
(τιμάον) τιμῶν
Имперфект (ἐτίμαον) ἐτίμων
(ἐτίμαες) ἐτίμας
(ἐτίμαε) ἐτίμα
(ἐτιμάομεν) ἐτιμῶμεν
(ἐτιμάετε) ἐτιμᾶτε
(ἐτίμαον) ἐτίμων

Медиален залог

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс (τιμάομαι) τιμῶμαι
(τιμάει) τιμᾷ
(τιμάεται) τιμᾶται
(τιμαόμεθα) τιμώμεθα
(τιμάεσθε) τιμᾶσθε
(τιμάονται) τιμῶνται
(τιμάωμαι) τιμῶμαι
(τιμάῃ) τιμᾷ
(τιμάηται) τιμᾶτε
(τιμαώμεθα) τιμώμεθα
(τιμάησθε) τιμᾶσθε
(τιμάωνται) τιμῶνται
(τιμαοίμην) τιμῴμην
(τιμάοιο) τιμῷο
(τιμάοιτο) τιμῷτο
(τιμαοίμεθα) τιμῴμεθα
(τιμάοισθε) τιμῷσθε
(τιμάοιντο) τιμῷντο
-
(τιμάου) τιμῶ
(τιμαέσθω) τιμάσθω
-
(τιμάεσθε) τιμᾶσθε
(τιμαέσθων) τιμάσθων/(τιμαέσθωσαν) τιμάσθων
(τιμάεσθαι) τιμᾶσθαι (τιμαόμενος) τιμώμενος
(τιμαομένη) τιμωμένη
(τιμαόμενον) τιμώμενον
Имперфект (ἐτιμαόμην) ἐτιμώμην
(ἐτιμάου) ἐτιμῶ
(ἐτιμαέτο) ἐτιμᾶτο
(ἐτιμαόμεθα) ἐτιμώμεθα
(ἐτιμάεσθε) ἐτιμᾶσθε
(ἐτιμάοντο) ἐτιμῶντο

Глаголи на -έω[редактиране | редактиране на кода]

  • Глагол – ποιέω → ποιῶ (осн. ποιε-)

Активен залог

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс (ποιέω) ποιῶ
(ποιέεις) ποιεῖς
(ποιέει) ποιεῖ
(ποιέομεν) ποιοῦμεν
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιέουσι) ποιοῦσι
(ποιέω) ποιῶ
(ποιέῃς) ποιῇς
(ποιέῃ) ποιῇ
(ποιέωμεν) ποιῶμεν
(ποιέητε) ποιῆτε
(ποιέωσι) ποιῶσι
(ποιέοιμι) ποιοῖμι
(ποιέοις) ποιοῖς
(ποιέοι) ποιοῖ
(ποιέοιμεν) ποιοῖμεν
(ποιέοιτε) ποιοῖτε
(ποιέοιεν) ποιοῖεν
-
(ποίεε) ποίει
(ποιεέτω) ποιείτω
-
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιεόντων) ποιούντων/(ποιεέτωσαν) ποιείτωσαν
(ποιέεν) ποιεῖν (ποιέων) ποιῶν
(ποιέουσα) ποιοῦσα
(ποιέον) ποιοῦν
Имперфект (ἐποίεον) ἐποίουν
(ἐποίεες) ἐποίεις
(ἐποίεε) ἐποίει
(ἐποιέομεν) ἐποιοῦμεν
(ἐποιέετε) ἐποιεῖτε
(ἐποίεον) ἐποίουν

Медиален залог

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс (ποιέομαι) ποιοῦμαι
(ποιέει) ποιεῖ
(ποιέεται) ποιεῖται
(ποιεόμεθα) ποιούμεθα
(ποιέεσθε) ποιεῖσθε
(ποιέονται) ποιοῦνται
(ποιέωμαι) ποιῶμαι
(ποιέῃ) ποιῇ
(ποιέηται) ποιῆται
(ποιεώμεθα) ποιώμεθα
(ποιέησθε) ποιῆσθε
(ποιέωνται) ποιῶνται
(ποιεοίμην) ποιοίμην
(ποιέοιο) ποιοῖο
(ποιέοιτο) ποιοῖτο
(ποιεοίμεθα) ποιοίμεθα
(ποιέοισθε) ποιοῖσθε
(ποιέοιντο) ποιοῖντο
-
(ποιέου) ποιοῦ
(ποιεέσθω) ποιείσθω
-
(ποιέεσθε) ποιεῖσθε
(ποιεέσθων) ποιείσθων/(ποιεέσθωσαν) ποιείσθωσαν
(ποιέεσθαι) ποιεῖσθαι (ποιεόμενος) ποιούμενος
(ποιεομένη) ποιουμένη
(ποιεόμενον) ποιούμενον
Имперфект (ἐποιεόμην) ἐποιούμην
(ἐποιέου) ἐποιοῦ
(ἐπιέετο) ἐποιεῖτο
(ἐποιεόμεθα) ἐποιούμεθα
(ἐποιέεσθε) ἐποιεῖσθε
(ἐποιέοντο) ἐποιοῦντο

Глаголи на -όω[редактиране | редактиране на кода]

  • Глагол δηλόω → δηλῶ (осн. δηλο-)

Активен залог

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс (δηλόω) δηλῶ
(δηλόεις) δηλοῖς
(δηλόει) δηλοῖ
(δηλόομεν) δηλοῦμεν
(δηλόετε) δηλοῦτε
(δηλόουσι) δηλοῦσι
(δηλόω) δηλῶ
(δηλόῃς) δηλοῖς
(δηλόῃ) δηλοῖ
(δηλόωμεν) δηλῶμεν
(δηλόητε) δηλῶτε
(δηλόωσι) δηλῶσι
(δηλόοιμι) δηλοῖμι
(δηλόοις) δηλοῖς
(δηλόοι) δηλοῖ
(δηλόοιμεν) δηλοῖμεν
(δηλόοιτε) δηλοῖτε
(δηλόοιεν) δηλοῖεν
-
(δήλοε) δήλου
(δηλοέτω) δηλούτω
-
(δηλόετε) δηλοῦτε
(δηλοόντων) δηλούντων/(δηλοέτωσαν) δηλούτωσαν
(δηλόεν) δηλοῦν (δηλόων) δηλῶν
(δηλόουσα) δηλοῦσα
(δηλόον) δηλοῦν
Имперфект (ἐδήλοον) ἐδήλουν
(ἐδήλοες) ἐδήλους
(ἐδήλοε) ἐδήλου
(ἐδηλόομεν) ἐδηλοῦμεν
(ἐδηλόετε) ἐδηλοῦτε
(ἐδήλοον) ἐδήλουν

Медиален залог

Индикатив Конюнктив Оптатив Императив Инфинитив Причастие
Презенс (δηλόομαι) δηλοῦμαι
(δηλόει) δηλοῖ
(δηλόεται) δηλοῦται
(δηλοόμεθα) δηλούμεθα
(δηλόεσθε) δηλοῦσθε
(δηλόονται) δηοῦνται
(δηλόωμαι) δηλῶμαι
(δηλόῃ) δηλοῖ
(δηλόηται) δηλῶται
(δηλοώμεθα) δηλώμεθα
(δηλόησθε) δηλῶσθε
(δηλόωνται) δηλῶνται
(δηλοοίμην) δηλοίμην
(δηλόοιο) δηλοῖο
(δηλόοιτο) δηλοῖτο
(δηλοοίμεθα) δηλοίμεθα
(δηλόοισθε) δηλοῖσθε
(δηλόοιντο) δηλοῖντο
-
(δηλόου) δηλοῦ
(δηλοέσθω) δηλούσθω
-
(δηλόεσθε) δηλοῦσθε
(δηλοέσθων) δηλούσθων/(δηλοέσθωσαν) δηλούσθωσαν
(δηλόεσθαι) δηλοῦσθαι (δηλοόμενος) δηλούμενος
(δηλεομένη) δηλουμένη
(δηλοόμενον) δηλούμενον
Имперфект (ἐδηλοόμην) ἐδηλούμην
(ἐδηλόου) ἐδηλοῦ
(ἐδηλόετο) ἐδηλοῦτο
(ἐδηλοόμεθα) ἐδηλούμεθα
(ἐδηλόεσθε) ἐδηλοῦσθε
(ἐδηλόοντο) ἐδηλοῦντο