Стратегическо управление

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Стратегическото управление или стратегическият мениджмънт е комплексното управление на стратегията на дадена организация. Стратегията от своя страна е пътят, по който една организация постига своите цели и реализира мисията си. Стратегическото управление може условно да се раздели на:

 • стратегическо планиране,
 • формулиране на стратегията,
 • реализация на стратегията, и
 • оценка.

За да се затвори кръгът на стратегическото управление, оценката на реализацията би трябвало да доведе до корекции на стратегията.

Дейности в рамките на стратегическото управление:

 • Анализ на външната среда;
 • Анализ на вътрешната обстановка;
 • Формиране на мисия и цели;
 • Избор и разработка на стратегия на ниво поделения;
 • Анализ на портфейла от продукти;
 • Проектиране на организационна структура;
 • Избор на степента на интеграция и системата за управление;
 • Управление на комплекса „стратегия – структура – контрол“
 • Определяне на нормите на поведение и политиката на фирмата в отделни сфери на дейността ѝ;
 • Обезпечаване на обратна връзка между резултатите и стратегията на организацията;
 • Усъвършенстване на стратегията, структурата и управлението.

Основни eтапи на стратегическото управление

 • Определяне на сферите на бизнеса, в които ще работи организацията;
 • Трансформация на визията на организацията в дълговременни и краткосрочни цели на дейността;
 • Определяне на стратегията за достигане на целите;
 • Разработка и реализация на стратегията;
 • Оценка на дейността, откриване на несъответствие.

Елементи на стратегическото управление

 • Политика
 • Процедури
 • Правила
 • Средносрочни и оперативни планове
 • Проекти
 • Бизнес планове
 • Бюджети

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]