Съкращения в телекомуникациите

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Списъкът не претендира за пълна изчерпателност, но е добро начало.

Съкращение Бележки
ADM Add/Drop Multiplex (добавя/изтегля мултиплексор)
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (асиметрична цифрова линия, скоростта в двете посоки е различна)
AIS Alarm Indication Signal
AMTS Advanced Mobile Telephone System
AN Access Network (мрежа за абонатен достъп)
ANSI American National Standards Institute
APS Automatic Protection Switch
ATM Asynchronous Transfer Mode (асинхронен начин на предаване)
AU PTR Administrative Unit Pointer (пойнтер на административен модул)
AUG Administrative Unit Group
AU-n Administrative Unit (level) n
Attenuator електронно устройство, което редуцира амплитудата или силата на даден сигнал без да има видими смущения
BIP-n Bit Interleaved Parity (of order) n
B-ISDN Broadband aspects of Integrated Services Digital Network
CCIR International Radio Consultative Committee
CCITT International Telegraph and Telephone Consultative Committee
CDDI Copper Distributed Data Interface
CDMA Code Division Multiple Access (покодов достъп за мултиплексиране)
CEN/CENELEC European Committee for Standardisation/European Committee for Electrotechnical Standardisation
CEPT Conference of European Posts and Telecommunications Administrations
CP Connection Point
CPM Continuous Phase Modulation
CSD Circuit Switched Data
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Colision Detection
CT2 Cordless Telephone 2nd generation (безжични телефони от второ поколение, т.е. само глас)
CTP Connection Termination Point
DAVIC Digital Audio-Visual Council (Съвет за цифрово аудио-визуално)
DCS 1800 Digital Cellular System working at 1800 MHz (цифрови клетъчни системи)
DE Draft ETS
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (цифрова усилена безжична комуникация)
DEN Draft EN (чернова на EN)
DI Draft I-ETS
DRRS Digital Radio-Relay Systems
DSL Digital Subscriber Line (Цифрова Абонатна Линия. Използва се обикновена телефонна линия по която се предават данни със скорост над 1,5 Mbps на разстояние ~ 4,5 km)
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DTE Data Terminal Equipment (цифрово терминално оборудване)
DTMF Dual Tone Multi Frequency (дву тонално мулти честотно)
DTR Draft TR (чернова на TR)
DTTV Digital Terrestrial Television (Дигитална Наземна Телевизия)
DVB Digital Video Broadcasting (цифрово видео разпръскване)
DXC Digital Cross-Connect
EDGE Enhanced Data for Global Evolution
EE Equipment Engineering
EG ETSI Guide (ETSI указател)
EM Element Manager
EMC Electro-Magnetic Compatibility
EMI ElectroMagnetic Interference
EML Element Manager Layer
EN European Norm (Европейски норми)
ERO European Radio Office
ES ETSI Standart (ETSI стандарт)
Ethernet технология за компютърни мрежи
ETR ETSI Technical Report (Технически Доклади на ETSI)
ETS European Telecommunications Standards (Европейски Телекомуникационни Стандарти)
ETSI European Telecommunications Standards Institute (Европейски Телекомуникационен Стандартизационен Институт)
FDDI fiber-distributed data interface
FITL Fibre In The Loop (влакно във веригата)
FRU Field Replaceable Unit
FSAN Full Service Access Network (мрежа за достъп с всички услуги)
FTTC Fibre To The Curb (влакно до контрола)
FTTB Fibre To The Building (влакно до сграда)
FTTH Fibre To The Home (влакно до дома)
FWA Fixed Wireless Access (Фиксиран Безжичен Достъп)
GII Global Information Infrastructure
GPRS General Packet Radio Service (обща радиоуслуга за пакетно предаване)
GSM Global System for Mobile communications (Глобална система за мобилни комуникации)
H.248 Gateway Control Protocol
HCS Higher order Connection Supervision
HDPE high density polyethylen (Полиетилен с висока плътност)
HDSL High bit rate Digital Subscriber Line (виж VDSL)
HFC Hybrid Fibre Coax
HIPERLAN High Performance Radio Local Area Network
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access (3.5G mobile telephone protocol)
I-ETS Interim – European Telecommunication Standard (Временни Европейски Телекомуникационни Стандарти)
ICS Implementation Conformance Statement
IEC International Electrotechnical Committee
INAP Intelligent Network Application Part (protocol)
IOS Intra Office Section
IP Internet Protocol (интернет протокол)
IRD Integrated Receiver Decoder
ISDN Integrated Services Digital Network (Цифрова мрежа с интеграция на услугите)
ISM Industrial, Scientific and Medical
ISO International Organisation for Standardisation
ISUP ISDN User Part
ITU-R International Telecommunication Union – Radio sector (formerly CCIR)
ITU-T International Telecommunication Union – Telecommunication sector (formerly CCITT)
LAN Local Area Network (местна мрежа за достъп)
LCS Lower order Connection Supervision
LE Local Exchange (местна телефонна централа)
LED Light Emitting Diode
LMDS Local Multipoint Distribution System
LOS Loss of Signal (загуба на сигнал)
LTE Line Termination Equipment (линийно терминално оборудване)
MAC Medium Access Control
MIB Management Information Base
MMDS Multichannel Multipoint Distribution Systems
MOCS Managed Objects Conformance Statement
MPEG ISO/IEC Moving Pictures Experts Group
MPLS Multiprotocol Label Switching (data-carrying mechanism)
MPN Mobile Number Portability
MS Multiplex section (мултиплексна секция)
MSAU Multi-Station Access Unit
MSC Mobile-services Switching Centre
MSOH Multiplex Section Over Head (заглавна страница на мултиплексната секция)
MVDS Multipoint Video Distribution System
NA Network Aspects (мрежови аспекти)
NE Network Element (мрежов елемент)
NEF Network Element Function
NM Network Manager
NML Network Management Layer
NMT Nordic (Scandinavian) Mobile Telephone system
NNI Network Node Interface (интерфейс на възел от мрежата)
NTU Network Termination Unit
OAM Operations, Administration and Management (поведение, администрация и управление)
OAN Optical Access Network (оптична мрежа за достъп)
ODF Optical Distribution Frame (оптична разпределитена стойка)
ODN Optical Distribution Network
OH Over Head (заглавна страница)
OLT Optical Line Terminal
ONP Open Network Provision
ONU Optical Network Unit
OS Operations System
OSF Operations System Function
OSI Open System Interconnection
PAS Publicly Available Specification
PBX Private Branch eXchange (или Private Business eXchange)Частна телефонна централа
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy (Плезиосинхронна цифрова йерархия)
PMD Polarization Mode Dispersion (Поляризационна Модова Дисперсия)
PHY PHYsical layer (физически слой)
PI Physical Interface (физически интерфейс)
PLMN Public Land Mobile Network (Публична Наземна Мобилна Мрежа)
PoE Power over Ethernet
POF Plastic Optical Fibre (пластично оптично влакно)
PON Passive Optical Network
POH Path Over Head (заглавна страница на пътя)
POTS Plain Old Telephony Service (Обикновена Стара Телефонна Мрежа – аналогова)
PRC Primary Reference Clock
PSTN Public Switched Telephone Network
QAM Quadrature Amplitude Modulation (квадратна амплитудна модилация)
QPSK Quadrature Phase Shift Keying (кодиране по фазата)
RBB Residential BroadBand (широколентов достъп до дома)
Rec. Recommendation
RS Regenerator Section
RSOH Regenerator Section Over Head (заглавна страница на регенараторната секция)
SAR Scesific Absorption Rate
SCP Service Control Point
SCTE Society for Cable Telecommunications Engineers
SDN Switched Data Network (комутируема информационна мрежа)
SDH Synchronous Digital Hierarchy (Синхронна цифрова йерархия)
SIP Session Initiation Protocol
SMATV Satellite Master Antenna TeleVision (Сателитно TV и радио приемане за много потребители), например един хотел)
SMS Short Message Service (Услуга за кратки съобщения)
SMUX SDH MUX (SDH мултиплексор)
SOH Section Over Head (заглавната страница на секцията)
SONET Synchronous Optical Networking
STM Synchronous Transport Module (синхронен транспортен модул)
SNC Sub-Network Connection (между мрежова връзка)
SNI Service Node Interface (интерфейс на сервизните възли)
SS7 Signalling System No. 7 (система за сигнализация №7)
SU Service Unit (сервизна единица)
TACS Total Access Communications System (система за тотална комуникация)
TDM Time-division multiplexing (уплътнение по време)
TDMA Time Division Multiple Access
TC-TR Technical Committee – Technical Report (доклад на техн. комитет)
TCP Transmission Control Protocol
TCR-TR Technical Committee Reference – Technical Report
TM Transmission & Multiplexing (предаване и мултиплексиране)
TMN Telecommunications Management Network (мрежа за управление)
TP Termination Point (терминална точка)
TS Technical Specification (Техническа спецификация)
TS Time Slot (времеви интервал)
TTP Trail Termination Point (крайна точка)
TR Technical Report (Технически доклад)
TU-nx Tributary Unit (трибютарните блокове)
UMTS Universal Mobile Telecommunications System (универсална мобилна телек. система)
UNI User to Network Interface (Стандарта, по който потребителите се свързват към ATM мрежа. Понякога се ползва и за свързване към всякаква мрежа)
UWB Ultra Wideband
VC-n Virtual Container (level) n (виртуален контейнер от ниво n)
VDSL Very high bit-rate Digital Subscriber Line (DSL с много висока скорост, примерно 51 до 55 Mbps, но разстоянието е до 300 m.)
VLAN Virtual Local Area Network (виртуална местна мрежа за достъп)
VPN Virtual Private Network (виртуална частна мрежа)
VPNC Virtual Private Network Consortium
W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
WAP Wireless Application Protocol (Протокол за безжични приложения. Чрез него малки безжични устройства като GSM-и и PDA се свързват към Интернет)
WLL Wireless Local Loop (Безжична Локална Верига)
WDM Wavelength Division Multiplexing (мултиплексиране чрез различни дължини на вълната. Отнася се за оптични влакна.)
xDSL Общо означение за всякакви DSL-линии: DSL, ADSL, HDSL, IDSL, MDSL, RADSL, SDSL, VDSL