Съчинение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Съчинението е авторски текст, в който пишещият представя собствени мисли, наблюдения, чувства, разсъждения, оценки по повод на някакъв обект. Обектът, по повод на който се създава съчинение, може да има нетекстов характер, т.е. да бъде: природен, обществен, технически; жив или нежив; действителен или измислен. Възможно е да бъде и текст, с който пишещият съчинението предварително се е запознал. Съчинението може да разглежда обекта по различен начин: да съобщава факт, да описва нещо наблюдавано или въображаемо, да разказва за нещо преживяно или измислено, да коментира житейски проблеми; Темата може да бъде формулирана от друг човек или да бъде на пишещия.

Етапи в работата върху съчинение:

  • подготовка за писане на съчинение.
  • самостоятелно създаване на неговия текст.
  • редактиране на текста.

Видове съчинения Съчинение описание има за цел да създаде представа за определен обект чрез разкриване на признаците му. Описваният обект може да бъде: природна картина, обстановка, хора, животни, взаимоотношения между хора, чувство. Основните изисквания към описанието са: да бъде правдоподобно, да разкрива достатъчно и съществени белези, за да представи вярно обекта, да борави с подходящ подбор от думи, съобразен с вида на представяния обект. Съчинението описание следва общия композиционнен модел: увод, изложение, заключение. Подреждането на описателните моменти трябва да се движи от общата представа към уточняващите детайли!

Съчинение повествование Повествованието разказва за нещо случващо се, като действията и състоянията се разполагат в реално протичащо време. В основата на разказването е случка, която трябва да бъде представена с нейното начало, развитие и край. Освен основния епизод в повествованието може да има и допълнителни елементи — описание, разсъждение, диалог. Тяхното присъствие не е задължително. Повестованието може да се води в аз-форма или в третополична той-форма. В него преобладава авторската реч, която се допълва от пряка и непряка чужда реч. Композицията на съчинението повествование съдържа като основни елементи:

  • встъпителна част — запознава с времето и мястото на действие, въвежда героите.
  • същинска част — разказва основната случка или събитие.
  • заключителна част — разказва последиците от случилото се.
Съчинение разсъждение 

Отговор на въпрос - устен или писмен текст, с който защитаваме свое становище по поставен чрез въпроc.