Тавтограма

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тавтограма (от гръцки Ταΰτό – едно и също нещо) – стихотворение, на което всички думи започват с една и съща буква.

Пример с „М“:

„Морето милва мрака мелодичен,
музика маякът мраморен мълви;
мига монохромно месец магнетичен,
мержелеят меки, мрежести мъгли.“

Пример с „Т“:

„Тъмнина, тресавища, трънеста тел,
траншеи, торища, тиня, тръстика.
Термити трамбоват темели, тунел.
Тук търпеливо труд тежък те тикат.“

Пример с „В“:

„Върхове вкаменили вятъра виждам.
Виждам вулкани, водопадни води.
Вселенност Вечерница восъчно вплита.
Вселение висва. Вечерност вали.“