Направо към съдържанието

Тарифни мерки

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тарифните мерки се изчерпват с прилагането на митническата тарифа на дадена държава в нейната цялост. Съдържанието ѝ се състои в налагането на вносни и износни мита.

По отношение на вноса Република България начислява общо два вида мита: адвалорни и специфични. Адвалорните ставки на митата се изчисляват на базата на процент от посочената в митническата декларация цена (например 15%), а специфичните се посочват като определена сума за определена мерна единица от внасяната стока (40 евро на тон живо месо).

Европейският съюз като митнически съюз прилага общо пет вида вносни мита в зависимост от начина на тяхното формиране: адвалорно, специфично, комбинирано, алтернативно (максимални или минимални стойности), смесено между адвалорното и специфичното мито – 15%, не по-малко от 20 евро на тон, и компонентно – отчита вложените базови селскостопански продукти захар и брашно.

Република България не налага мита при износа на български стоки в чужбина.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]