Теорема на Еренфест

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Теоремата на Еренфест, изказана от австрийския и холандския физик Паул Еренфест, свързва очакваните стойности на операторите на координатите и импулса с очакваната стойност на силата F=-dV/dx за частица с маса m, движеща се в потенциал V(x):


Изказана разговорно, теоремата твърди, че очакваните средни стойности на квантовите величини се подчиняват на класическите уравнения на Нютоновата механика. Теоремата е частен случай на по-общото твърдение, че очакваната стойност на един квантов оператор А се задава с отношението: