Направо към съдържанието

Транслация (биология)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Транслацията е „превеждане“ на информацията, кодирана в нуклеотидната последователност на молекулата на РНК в аминокиселинна последователност на синтезирана полипептидна верига (синтез на белтъци).

 • А. Участващи структури:
  • 1. Транспортни РНК-и (тРНК) - изпълняват ролята на преводачи на генетична информация по време на транслация. В средната им бримка има триплет наречен антикодон.
  • 2. Рибозоми
  • 3. Информационни РНК (иРНК) - В молекулата на иРНК генетичната информация е записана под формата на кодони (нуклеотидни триплети). Всеки от тях определя мястото на точно определена аминокиселина. Генетичният код е универсален.
 • Б. Етапи на транслацията:
  • 1. Инициация (начало на синтеза)
  • 2. Елонгация (образуване, удължаване на белтъчната верига)
  • 3. Терминация (край на синтезата)