Уикипедия:Лиценз за свободна документация на ГНУ/ЧЗВ за версия 1.3

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Превод на страницата http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3-faq.html

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved.

Дословното копиране и разпространение на цялата статия са позволени 
за всеки тип носител без нужда от заплащането на такси, стига тази бележка да бъде запазена.

Фондацията за свободен софтуер публикува подверсия 1.3 на Лиценза за свободна документация на ГНУ на 3 ноември 2008. Тази страница отговаря на някои често задавани въпроси относно причината за публикуването и връзката ѝ с предната подверсия 1.2. Повече ресурси има достъпни от страницата на подверсия 1.3 на Лиценза.


Въпрос. Защо издадохте подверсия на Лиценза за свободна документация?
Отговор. В края на миналата година Фондация Уикимедия, която ръководи проекта Уикипедия, излезе с резолюция, с която ни моли да актуализираме Лиценза за свободна документация така, че да позволи на Уикипедия и подобни уикита, които използват Лиценза, да могат да използват и договора Криейтив Комънс Признание - Споделяне на споделеното (CC-BY-SA) 3.0.
Тъй като ние нямахме готовност да издадем нова основна версия 2.0 на Лиценза, затова създадохме тази междинна подверсия, която има за цел да уважи молбата на Фондация Уикимедия.


Въпрос. Как подверсия 1.3 е свързана с работата, извършена до този момент по основната версия 2.0?
Отговор. Подверсия 1.3 включва няколко характеристики, които бяха предложени за включване във версия 2.0, но с това връзките между тях се изчерпват. Нашите намерения във връзка с версия 2.0 не са се повлияли от тази подверсия.


Въпрос. В какво се състоят промените по подверсия 1.3?
Отговор. Основната разлика се състои в добавянето на раздел 11. Тази нова клауза позволява определени материали публикувани под този лиценз да могат да се ползват и под условията на договора CC-BY-SA 3.0. За повече информация точно какви материали могат да се лицензират по този начин, вижте свързаните въпроси по-долу. Като част от промените, обновихме и дефиницията в раздел 1.
Също така за две от промените взехме назаем идеи от лиценза GPLv3. Първата промяна е в раздел 9, който обяснява как може да бъде прекратен лицензът, когато го нарушите. Сега сме предвидили начин нарушителите автоматично да възстановят правата си, ако поправят нарушението си. Втората промяна е в раздел 10: сега лицензодателят може да посочи пълномощник, който е в правото си да реши дали произведението може да се лицензира под условията на бъдещите версии на Лиценза, или не.


Въпрос. Каква е обосновката за тези промени?
Отговор. Раздел 11 беше добавен, за да позволи на уикита като Уикипедия да използват творби, защитени с Лиценза за свободна документация, под условията на CC-BY-SA 3.0, в случай, че вземат такова решение. Те споделиха с нас, че биха искали да могат да се възползват от такава опция, и добавената клауза им дава законен начин да го направят.
Обикновено, такъв тип решения за лицензирането могат и трябва да се вземат от носителите на авторските права върху всяка отделна творба. Въпреки това обаче, тъй като в Уикипедия авторските права се споделят между множество хора, проектът имаше нужда от алтернатива, за да постигне целта си, и с работата си ние им я предоставихме.
Останалите промени са незначителни подобрения, които лесно внедрихме, след като веднъж бяхме започнали да работим над подверсията. Те бяха посрещнати с широко одобрение в GPLv3 и по никакъв начин не променят основополагащите разрешения или изисквания на лиценза.


Въпрос. Точно какъв материал може да бъде лицензиран под договор CC-BY-SA 3.0?
Отговор. Следните няколко условия трябва да бъдат изпълнени, за да може творба, защитена с Лиценза за свободна документация, да бъде лицензирана като CC-BY-SA 3.0:
  • Творбата трябва да бъде достъпна под условията на подверсия 1.3 на Лиценза, която предвижда такова разрешение. Ако творбата е била публикувана под условията на “Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или (по избор) коя да е следваща,” то тя отговаря на този критерий.
  • Творбата не трябва да има предни и задни корици или непроменяеми раздели. Във всички версии на Лиценза това са незадължителни възможности.
  • Ако творбата е оригинално публикувана на друго място, различно от публичното уики, тя трябва да е била добавена в уикито (или на някой друг вид уебсайт, където могат публично да се преглеждат и редактират материалите) преди 1 ноември 2008.
Всички защитени с Лиценза материали, добавени към Уикипедия преди 1 ноември 2008, удовлетворяват тези условия.


Въпрос. Какъв е смисълът на двете различни дати в раздел 11? Защо избрахте точно тях?
Отговор. Раздел 11 налага на лицензополучателите два крайни срока. Първият е, ако дадена творба е била оригинално публикувана някъде извън публично уики, то можете да я използвате под CC-BY-SA 3.0 само ако е била добавена в уикито преди датата 1 ноември 2008. Не искаме да даваме на хората това разрешение за всяка възможна творба публикувана под Лиценза. Също така не искаме хората да "прецакват системата" като добавят в някое уики материали под Лиценза за свободна документация, за да ги прелицензират след това като CC-BY-SA. Изборът на краен срок, който вече е отминал към момента на издаване на подверсията недвусмислено предотвратява такъв вариант.
Второ, това разрешение няма да е валидно след 1 август 2009. Не желаем настоящото да се превръща в генерално разрешение за лавиране между лицензите: ще бъде много по-добре за общността на всяко уики сама да направи избор кой лиценз по-скоро би предпочела да използва, и да се придържа към него. Посоченият краен срок осигурява такъв развой на събитията, като все пак дава достатъчно време на всички уики-поддръжници да вземат своето решение.


Въпрос. Какви са настоящите ви планове за новата основна версия 2.0 на Лиценза за свободна документация?
Отговор. Продължаваме да приемаме забележки по тази нова, цялостна ревизия на лиценза. В текущата чернова на версия 2.0, раздел 8(b) позволява прелицензирането на материали в едно уики. Тъй като тази клауза сега е предвидена с новия раздел 11 на подверсия 1.3, тя ще отпадне като ненужна в основната версия. Въпреки това, всички други промени, предложени в черновата, продължават да са уместни в бъдещата версия на лиценза, и продължават да стоят на масата за обсъждания.