Уикипедия:Микростипендии

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Предлага се за обсъждане и приемане следният регламент за предоставяне на микростипендии за подпомагане създаването от доброволците на Уикимедия на ново свободно познание. Моля, коментирайте на беседата.

Микростипендиите (микрогрантове, microgrants) са един от възможните начини да се стимулират доброволците от уикимедианското движение (Уикипедия и сродните ѝ проекти), като им се даде възможност да посрещнат в относително малки размери належащи разходи, които са възникнали в стремежа им да създават ново свободно познание. Микростипендиите не отменят необходимостта от доброволческия труд и не омаловажават ценноста му.

Идеята на микростипендиите е те да са гъвкав и неформален инструмент за подпомагане на дейността на уикимедианците. Принципът на тяхното предоставяне е „първи одобрен, първи финансиран“.

Използвани термини[редактиране на кода]

 • Микростипендия - Сума в размер до 50 лева, която се предоставя за заплащане на продукт или услуга, необходими на доброволец от Уикипедия или сродните ѝ уикимедиански проекти за създаването на ново свободно познание. Микростипендията сама по себе си не е цел на проекта, а средство за изпълнението му.
 • Проект за микростипендия - Пакет от дейности, които се извършват от определен брой доброволци за определен времеви интервал, които включват, но не се изчерпват само с предоставянето на микростипендия.

Какво се финансира с микростипендии?[редактиране на кода]

Следвайки практиките по света, по-долу са дадени някои идеи за неща, които е приемливо да се финансират с микростипендии. Списъкът няма за цел да е изчерпателен, затова ако имате различна идея, с която искате да кандидатствате за микростипендия, не се колебайте да я предложите за обсъждане.

 • Пътни разходи. Допустими за финансиране са пътни разходи за посещение на населени места, конференции или събития, достъп до галерии, библиотеки, архиви или музеи, ако това е свързано с провеждане на проучвания при създаването и подобряването на статии в Уикипедия, с осигуряване на мултимедийно съдържание за Общомедия или други сродни проекти, и т.н.
  В това число влизат билети за обществен транспорт, средства за гориво при личен транспорт (по нормативи за разход на колата), приемливо ниски разходи за нощувки и такси правоучастие на събития. За недопустими ще се смятат разходи за превоз с такси или пътуване в първа/бизнес класа.
 • Книги и други печатни източници. Допустимо е купуването на литературни и други печатни източници, които могат да послужат за създаването или разширяването/подобряването на статии в Уикимедия или за дигитализиране и качване в Уикиизточник или Общомедия (в случай на изтекли или уредени авторски права).
  Моля, проверете първо дали копие от книгата не е достъпно във вашата местна библиотека и дали не е възможен вътрешно-библиотечен заем от друга библиотека. При подаване на проекта за микростипендия посочете ориентировъчния брой статии, които очаквате, че могат да бъдат създадени или подобрени, благодарение на книгата (при много нисък заявен брой, може и да не се стигне до съгласие да получите финансирането). Ако успеете наистина да изпълните ангажимента си, книгата остава на ваше разположение след края на проекта, но трябва да имате готовност, че може и да ви бъде отправена молба за удостоверяване на информация от нея.

Избягвайте да кандидатствате за микростипендии, свързани с неща, които не отговарят на мисията на уикимедианското движение.

Процедури[редактиране на кода]

Процедурите по кандидатстване, обсъждане и гласуване на проектните предложения, както и на отчитане на средствата и работата по одобрените проекти, са изцяло публични.

Кандидатстване с проект за микростипендия[редактиране на кода]

С проектни предложения могат да кандидатстват всички регистрирани потребители с активирана опция за изпращане и получаване на електронна поща.

При подаване на проектното предложение за микростипендия следва да се посочат възможно най-конкретно следните данни, които ще помогнат на гласуващата общност да оцени ползите от проекта:

 • Кратко наименование на проекта
 • Доброволец или екип от доброволци, с кратко представяне на приносите в Уикимедия, с валидни имейл адреси за връзка[notes 1]
 • Описание на дейностите по проекта и целите му
  • Предварителен опит: посочете списък с вашите приноси до този момент в тематичната област, съответстваща на предлагания проект: създадени или редактирани статии, направени и качени в Общомедия снимки, диаграми, дигитализирани документи и други дейности, които са демонстрация на досегашната ви работа и предварителен опит в областта.
 • Обект на финансиране - с технически параметри, с точна или ориентировъчна (от-до) цена, начин на доставка, финансов разчет (например: пробег, разходна норма на гориво и т.н.)
 • План за изпълнение на проекта във времето
 • Очаквани измерими резултати - брой създадени/подобрени статии, брой заснети обекти/хора/места, брой посетители на събитие и т.н.

Всяко отделно проектно предложение се оформя на подстраница на Уикипедия:Микростипендии.

Обсъждане и одобрение на проекти[редактиране на кода]

Предложенията за проекти за микрофинансиране се разглеждат публично на беседата към предложението. Срокът за вземане на решението е 7 дни.

В обсъждането на проектните предложения имат право на участие всички потребители. Обсъжданията следва да се водят в дух на добронамереност, конструктивност и взаимопомощ. По време на обсъждането може да се достигне до коригиране и конкретизиране на определени параметри от проекта. Кандидатът следва да участва активно в обсъждането и да отговаря на евентуално постъпващи въпроси.

В гласуването на проектните предложения имат право на участие всички потребители, придобили право на глас (т.е. най-малко 400 редакции в основното именно пространство и най-малко 75 дни от датата на регистрация). Гласуването се извършва по правилата на гласуванията с мнозинство „б“, като предложението трябва да е подкрепено от най-малко 4 гласували „за“, формиращи минимум 2/3 от гласовете.

Участниците в колектива на даден проект нямат право да участват в гласуването на тяхното собствено проектно предложение.

Незадължително, но желателно е всички гласуващи (и „за“, и „против“) да обосновават гласа си, за да могат съображенията им да се взимат предвид с цел подобряване на цялостния процес.

Изразходване на средствата[редактиране на кода]

След като предложението за микростипендия бъде одобрено, спечелилият микростипендията може да процедира по един от следните два начина:

 1. да заяви обекта на покупката (например чрез уеб-адрес към електронен магазин) и физическия адрес, на който да му бъде доставена пратката; или
 2. да извърши плащането, да изиска и съхрани съответния разходен документ (билет, касова бележка, фактура на негово име), и да предостави документа (на хартия, или сканиран), за да му бъдат възстановени средствата.

В определени ситуации извършването на разходите по даден проект е възможно да се наложи преди да е приключило обсъждането и гласуването на проекта. Такива ситуации например са участие в търг за единична бройка от книга с изтичащ срок на търга, или посещение на еднократно събитие на живо, от което се правят снимки (концерт, спортно мероприятие). В случай, че гласуването на проекта завърши с одобрение, средствата се възстановяват без значение от датата на направения разход.

Отчитане на проекта[редактиране на кода]

След като са изпълнени целите на проекта, на подстраницата на предложението следва да се направи публичен отчет на постигнатите резултати.

Не е задължително условие отчетът да е много подробен, достатъчни са няколко изречения с конкретните специфични резултати (например, списък от създадени/подобрени статии, списък/категория с качени/използвани файлове).

Бюджет и одобрени проекти[редактиране на кода]

Дата Наличен бюджет (лв.) Разход (лв.) Изпълнител Описание на проекта и разхода Разходооправдателни документи Остатък (лв.)
2015-01-10 400,00
2015-01-31 400,00 49,16 Алиса Селезньова (1) Монография „Български възрожденски майстори“, Асен Василиев – за статии за български възрожденски зографи, резбари, строители
Гласуване
Разписка и товарителница 350,84
2015-02-02 350,84 35,00 Ilikeliljon (2) „Философски речник“ на ИК „Труд“ - за статии на теми философия, психология, биографии и др. Касова бележка 315,84
2015-02-27 315,84 34,99 Спасимир (3) „Енциклопедия на българския театър“ на ИК „Труд“ - за статии на теми театър, биографии и др. Касова бележка 280,85
2022-05-24 280,85

Забележки[редактиране на кода]

Забележка: От предложенията към Беседата са закупени - Енциклопедия: Шуменска област, Изд. Захарий Стоянов, 2011 както и Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител. --Izvora (беседа) 18:55, 8 февруари 2015 (UTC)[отговор]

Бележки[редактиране на кода]

 1. Ако не желаете публично да разкривате самоличността и/или имейла за връзка, в страницата на обсъждането можете да оставите само потребителското си име, и да изпратите имейл на адрес ... [да се уточни?]. Идентифицирането с лично име е задължително в случай на одобрение на проекта, за да могат да се преведат средствата. На етапа на кандидатстването на проекта идентифицирането с лично име не е задължително, но нежеланието за идентифициране може да е определящо за вота на някои гласуващи.