Уикипедия:Разрешения за ползване на материали/Данни за водите в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Re: Danni za vodite v Bulgaria (bluelink.net/water)
От: "O. Santurjian" <ххх@ххх.bas.bg>
До: "Petko Yotov" <5kо при фрее.фр>
Дата: 07/03/2005 20:22

Уважаеми Г-н Йотов,

Благодаря за високото мнение за информацията в Интернет. Тази информация е част от разработката "Генерални схеми за използване на водите в районите с басейново управление в РБ", извършена под ръководството на ИВП съвместно с Нац. инст. по метеорология и хидрология и Геологическия инст. от БАН, УАСГ, Инст. по хидротехника и мелиорации, Енергопроект и др. Мисля, че щом е публикувано там няма ограничения за ползване. Единствено трябва да се спомене по подходящ начин автора на конкретната информация. Всички хидроложки, хидрографски и географски данни, даннни за качество на водите - НИМХ, всички хидрогеоложки описания и данни -Геолог. инс., всички демографски и икономически данни - ИВП, всички данните за водопотреблението - ИВП, УАСГ и ИХМ. Трябва също да се отбележи, че даните са до края на 1998 г. и че всичко това ще се актуализира със съставянето на Плановете за у-ние на речните басейни съгласно Закона за водите на РБ и Рамковата директива за водите на ЕС.

Ако Ви трябва друга информация пишете ми.

Поздрави

Проф. О. Сантурджиян

--- Original Message ---
From: "Petko Yotov" <5kо при фрее.фр>
To: <ххх@ххх.bas.bg>
Sent: Thursday, March 03, 2005 11:14 AM
Subject: Danni za vodite v Bulgaria (bluelink.net/water)

Здравейте, професор Сантурджиян!

Намирам разработката за българските реки, на която сте ръководител, публикувана на сайта http://www.bluelink.net/water/ за изключително интересна, полезна и подробна. Бих искал да използвам данните за съставяне и/или допълване на множество енциклопедични статии в Уикипедия и моля за Вашето разрешение.

Уикипедия (http://bg.wikipedia.org) е свободна енциклопедия, създавана съвместно от хора от цял свят, на повече от 100 езика. Всеки посетител може да редактира и подобрява статиите още докато ги чете. Нашата цел е да създадем най-добрата и всеобхватна свободна и безплатна енциклопедия.

Бих искал да включа Ваши материали, фактически и статистически данни и евентуално карти в статиите за българските реки (http://bg.wikipedia.org/wiki/Категория:Реки_в_България). Текстовете, които ще са ни най-полезни, са общите физико-географски и хидроложки оценки. Интересува ме при какви условия се разрешава използването на тези материали - дали са предоставени като "обществено достояние" или има някакви ограничения.

Можем да използваме материалите само ако авторите са съгласни да дадат разрешение за тяхната употреба - или като "обществено достояние", или при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ. Това означава, че всеки ще има правото да използва и осъвременява статиите, например, като добавя нова информация. Можете да прочетете повече за лиценза на http://bg.wikipedia.org/wiki/GFDL (бележка: за да е колкото се може по-просто, не използваме непроменяеми раздели или текстове на предна и задна корица).

Лицензът също изрично предпазва авторите от това "да се смятат за отговорни за промените, направени от други", като в същото време осигурява, че авторите ще получат признание за работата си.

Ако сте съгласни, в разделите "Източници" ще запишем, че статиите се основават на Ваши материали, използвани с Ваше позволение, а също така ще сложим и обратни препратки към http://www.iwp.bas.bg/ и към http://www.bluelink.net/water/.


Благодаря Ви за отделеното време!

С уважение,

Петко Йотов, администратор