Уикипедия:Юридическо опровержение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
УИКИПЕДИЯ НЕ ДАВА ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Уикипедия съдържа статии на много юридически теми, но не дава каквито и да е гаранции за тяхната достоверност. Няма абсолютно никаква сигурност, че твърдение, съдържащо се или цитирано в някоя статия по юридически въпрос, е истинно, точно или актуално. Огромната част от тези статии частично или изцяло е дело на непрофесионалисти.

Законодателствата в различните държави варират и се променят с времето, понякога много динамично. Дадено твърдение в статия на правна тема може да е валидно само за правосъдната система в държавата на редактора, добавил твърдението. Дори в даден момент правната рамка да е била коректно описана в Уикипедия, възможно е в момента на четене тя да е модифицирана или напълно отменена.

Правната информация, която Уикипедия предлага, в най-добрия случай е от общ характер и не може да замести консултацията с професионален юрист, който има специфични юридически познания и може да ги приложи към вашия правен казус.

Уикипедия НЕ е юрист и не дава правни съвети.

Никой от редакторите, администраторите, разработчиците, спонсорите на Уикипедия или който и да е друг, свързан по някакъв начин с Уикипедия, не носи отговорност за резултатите и последствията, настъпили при всеки опит за възприемане и прилагане на информацията, представена на страниците на Уикипедия.

Никаква информация от съдържанието на сайта Wikipedia.org или на който и да е от проектите на Wikimedia Foundation Inc. не може да се тълкува като опит за предлагане на правен съвет или становище, или като каквато и да е друга форма на вмешателство в юридическата практика.