Управление на физическото усвояване

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Управление на физическото усвояване или управление на постигнатата стойност е техника в управлението на проекти, която позволява измеримо следене на развитието в един проект. Техниката използва показатели на базата на всяко работно задание, като стойностите за всеки проект представляват сума от стойностите на компонените в него (вкл. допълнителни административни разходи).

Величини[редактиране | редактиране на кода]

В тази техника се следят три основни показателя, чието развитие се следи във времето:

  • планирано усвояване (или планирана стойност, англ. BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled) – стойността, предвидена за определено задание при планирането му.
  • физическо усвояване (или постигната стойност, англ. BCWP – Budgeted Cost of Work Performed) – стойността, която е заработена при изпълнението на заданието.
  • финансово усвояване (или реална цена, англ. ACWP – Actual Cost of Work Performed) – реалните пари, изразходвани за изпълнение на заданието.

Въз основа на показателите се изработват вариация на графика (SV – Schedule Variance):

и вариация на разходите (CV – Cost Variance):

Отрицателна стойност на някоя от тези вариации означава, че проекта изостава по съответния показател. Вариациите трябва да се гледат комплексно, защото например ако вариацията на разходите е отрицателна, а вариацита на графика положителна, това не означава непременно, че проектът има финансови проблеми. В такава ситуация правилното тълкувание може да е, че проектът е напред с графика и затова избързва и с разходите.

Вариациите са абсолютни показатели. Числата, които те показват са много силно зависими от спецификата и обема на конкретния проект. Затова се въвежда и едно друго ниво на сравнение, което показва относителния напредък на проекта по тези две измерения. Това са ключовите показатели на изпълнението – показател за изпълнението на графика (SPI – Schedule Performance Indicator):

и (CPI- Cost Performance Indicator):

В идеалния вариант тези показатели имат стойност 1, но в реалността това е непостижимо. Затова обикновено се въвеждат допустими граници на отклонение (често 10% или 15%), излизането от които е признак за ръководителя на проекта.

Практически техниката на постигнатата стойност е много информативна когато на една графика се проследи развитието във времето на основните показатели.

Рискове[редактиране | редактиране на кода]

Един от основните рискове при използване на управлението на постигнатата стойност е начинът по който се образува съответния показател (BCWP). При неадекватно образуване на неговата стойност, резултатът от цялостния анализ може да загуби обективността си.