Хармоничен осцилатор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Схема на просто хармонично движение

Хармоничен осцилатор в класическата механика се нарича всяка система, която при отместване от нейното равновесно положение изпитва сила, възвръщаща я към равновесното положение. Осцилаторът създава (генерира) трептения, чрез въздействие по определен начин, върху тяло с една или повече степени на свобода в определена среда. В резултат на това се извършва движение – тялото се връща в изходната си позиция през равни интервали от време (осцилира). Математически осцилациите се описва чрез тригонометричните функции синус и косинус. Тъй като в математиката тези функции се наричат „хармонични“, движението на такива тела предизвикано от осцилатора, се нарича хармонично.

Примери[редактиране | редактиране на кода]

Нашият свят е пълен с примери на хармонично движение:

- трептенията на струните на музикалните инструменти, движението на махалото, движението на въздушните молекули при преминаване на звукова вълна.
- електронните музикални инструменти синтезират звук чрез електрически генератори на трептения – например при адитивния синтез се сумират множество синусоидални трептения, за да се получи крайният звук, а при субтрактивния (най-евтин и най-често използван при аналоговите синтове), осцилаторите генерират правоъгълен, триъгълен или трионообразен електрически сигнал (тъй като са богати на хармоници), като се пускат през филтри, които изрязват част от хармониците и така се оформя специфичен тембър. Друга информация за осцилаторите – има и така наречените Low Frequency Oscilators (LFO), които генерират честоти под 10 Hz и са нечуваеми за човешкото ухо – те служат за контролиране на параметрите на звука, получен например при субтрактивния синтез – може да контролират амплитудата на сигнала по синусоидален закон, при който да се получи тремоло ефект или честотата, след което ще се получи вибрато или честотата на срез на филтрите, когато се получава така наречения „sweep“ ефект.

Видове осцилации[редактиране | редактиране на кода]

Осцилациите биват незатихващи и затихващи. Периодичното движение се създава от сили, които преместват телата в някаква посока и възвратно в изходна позиция. Тъй като този процес не се провежда в идеална среда, а винаги има някакво съприкосновение с други частици (триене), вследствие на което се отдава енергия, повечето от хармоничните движения са затихващи. Ако се вкарва допълнителна енергия чрез външна сила или някакъв източник на енергия, може да се компенсира загубата на енергия от триенето или съпротивлението (в електрическите системи) и да се постигнат незатихващи периодични осцилации.

Математическо описание на движението[редактиране | редактиране на кода]

тяло закачено за пружина
махало
въртящо се махало
звукова вълна
морска вълна
предаване на хармонично движение по въже

Уравнение за затихващо трептене[редактиране | редактиране на кода]

Разглеждаме тяло с маса m, окачено на пружина с еластичност к.

Тялото се намира в среда със съпротивление пропорционално на скоростта на движение с коефициент b. Движението се извършва само по координатната ос Х.

Формула за пружината:

еластична сила на отблъскване на пружината

Формула за съпротивлението на средата:

– сила на съпротивление на средата

Закон на Нютон:

, където
– сила, приложена върху тяло с маса м и ускорение а.

Уравнението за движението на тяло, окаченото на пружина е:

Това е диференциално уравнение от втори ред, описващо движението на хармоничен затихващ осцилатор.

Разделяме на m:

За да го решим преобразуваме:

Ползваме помощна функция:

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]