Харта на проект

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Договор (или харта) на един проект е документът, с чието подписване свършва фазата на иницииране и започва фазата на планиране. В него заинтересованите страни декларират, че са съгласни по основните параметри на проекта.

В договора на проекта е препоръчително да са засегнати следните теми:

  • Бизнес необходимост
  • Цел и основания за проекта
  • Назначени ръководител на проект и ниво да юриздикцията
  • обобщен график на ключовите моменти във времето (milestones)
  • Анализ на заинтересованите страни
  • Функционални организации и тяхното участие
  • Допускания за организацията, средата и външния свят
  • Ограничения на организацията, средата и външния свят
  • Финансов анализ, оправдаващ проекта (например Възвръщаемост на инвестициите)
  • Обобщен бюджет