Шаблон:NFPA 704

от Уикипедия, свободната енциклопедия
 
 
 
[редактиране] [почистване] Документация

Употреба[редактиране на кода]

Шаблонът се използва за обозначаване на опасности по стандарта NFPA 704. При задържане на курсора на мишката се показва текст с обяснение. Параметрите са следните:

 • F= Запалимост (червено квадратче): 0 (незапалимо) до 4 (силно запалимо);
 • H= Опасно за здравето (синьо квадратче): 0 (безопасно) до 4 (летално, дори при малка доза);
 • R= Реактивоспособност (жълто квадратче): 0 (инертност) до 4 (силна реактивоспособност, взривоопасно);
 • O= Други опасности (бяло квадратче). Разни опасности, които трябва да се вземат под внимание:
  • O=SA: Задушаващ газ (напр. азот, хелий);
  • O=W: (W) Реагира с водата по опасен начин (напр. цезий, натрий);
  • O=OX: Силен окислител (напр. калиев перхлорат, пероксид);
  • O=W+OX: Реагира с водата по опасен начин и е силен окислител;
  • O=COR: Корозивно вещество – силно киселинно или основно вещество (напр. сярна киселина, натриев хидроксид, флуороводород, лантанов оксид);
  • O=BIO: Биологично опасно вещество (напр. вирус на едра шарка);
  • O=CRYO: Криогенни (нискотемпературни) вещества; опасност от измръзвания (напр. течен азот, сух лед);
  • O=ACID: Силна киселина (напр. сярна киселина, азотна киселина);
  • O=ALK: Силна основа (напр. натриев хидроксид, калциев хидроксид);
  • O=RA: () Радиоактивно вещество (напр. уран, плутоний).

Вижте също[редактиране на кода]