Шаблон:Sfnm

от Уикипедия, свободната енциклопедия
[редактиране] [почистване] Документация

Употреба[редактиране на кода]

Шаблонът се използва, за да се създаде една препратка към няколко цитирани източника: {{Sfnm|1a1=Smith|1a2=Jones|1a3=Johnson|1y=2005|1p=15|2a1=Jones|2a2=Johnson|2a3=Smith|2y=2004|2p=50}} ще създаде следнага препратка: [1]

Параметри[редактиране на кода]

Използват се следните параметри, при които n винаги е цяло число, което започва от 1, и се увеличава с единица за всеки следващ включен в препратката източник (nпоказва поредността на цитирания източник); няма ограничение за стойността на n.

 • |nam= – автор на източника с номер n (задължителен) – има форма: nam, където n е пореден номер на източника, a е име на негов автор, а m е поредният номер на автора на източник с пореден номер n|1a1= е първи автор на първия включен в препратката източник, |5a4= е четвъртият автор на петия, включен в препратката източник; автор с пореден номер (m) по-голям от 4 се игнорира;
 • |ny= – година – допустими формати на годината: YYYY, n.d. или nd (no date), c. YYYY, YYYY–YYYY (endash separator); към всички години могоже да се добави една малка буква в края на годината под формата на суфикс като пояснение, когато се правят препратки към две различни заглавия от един и същи автор с една и съща година на издаване.
 • |np= – номер на страница в цитиран източник с пореден номер n
 • |npp= – страници в цитирания източник с пореден номер n
 • |nloc= – място в цитиран източник с пореден номер n, когато в него липсва пагинация – прибавя се след |np= или |npp=, ако има посочени такива параметри
 • |nref= – алтернативно име за бърза връзка – използва се като връзка между източника в препратката и пълното му библиографско описание в списъка с използвана литература; стойността none възпрепятства създаването на бърза връзка между източника от препратката и пълното му библиографско описание в списъка с използвана литература.
 • |nps= – послепис към цитирания източник – затварящ символ (препинателен знак) или текст; по подразбиране е зададена стойност none, т.е. няма; стойността none (използвана от {{sfn}}) се игнорира дискретно
 • |ps= – послепис – последен символ или текст на шаблона; по подразбиране е зададена стойност препинателен знак точка (.); стойност none забранява визуализацията на такъв знак или текст; автоматично се добавя след |nps=, където n е номерът на последния източник.

Шаблонът поддържа позиционн разпознаване на параметрите |nam= и |ny=, когато се цитират източници с по един автор; но |автор и |година са задължителни параметри, когато се цитират източници от един и същи автор:

{{Sfnm|Smith|2005|1p=15|Jones|2004|2p=2}} ще създаде една препратка със следното съдържание : [1]

 1. Smith 2005, с. 15; Jones 2004, с. 2.
 • Jones, John. My Journal Article // Journal of Important Studies 509 (13). 2004. с. 10–23.
 • Jones, John, Johnson, John, Smith, John. Our First Book. 2004.
 • Smith, John. Another Journal Article // Journal of Important Studies 510 (14). 2005. с. 100–134.
 • Smith, John, Jones, John, Johnson, John. Our Second Book. 2005.

Вижте също[редактиране на кода]