Шаблон беседа:Превод от 2

Съдържанието на страницата не се поддържа на други езици.
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Пунктуацията в шаблона беше грешна:


1. "частично или изцяло" като обособена част
"При разширяване на простите изреченски структури главно в писмена реч се налага да откроим, да изтъкнем по някакъв начин някои второстепенни части на изречението. В граматиките такова открояване и изтъкване се нарича обособяване, а частите - обособени части на изречението";
Ако приемем, че "частично или изцяло" е обособено определение, цялата обособена част би трябвало да се отдели със запетаи: "тази страница, частично или изцяло, представлява..." вместо "тази страница частично или изцяло, представлява..."

2. Наречия
"Наречието е дума модификатор. Тя модифицира (видоизменя, пояснява, уточнява) един глагол, по-рядко едно прилагателно или друго наречие";
В случая "частично или изцяло" не трябва да се отделя изобщо, защото пояснява глагола "представлява" (т.е.: страницата представлява частично или изцяло превод от...). Казано другояче, "частично или изцяло" не е второстепенна част на изречението, а интегрална част от основното послание. Следователно, "частично или изцяло" не трябва да се отделя.

Прилагам пояснителен пример:
A. Зрителите, очаровани от играта, гледаха пиесата. - "очаровани от играта" е обособено определение и може да се пропусне, без да промени смисъла на основното послание (зрителите гледаха пиесата). Функцията на обособената част тук е да характеризира съществетелното "зрители".
Б. Страницата частично или изцяло представлява превод на чуждоезична статия. - основното послание се променя, ако изпуснем "частично или изцяло": "статията представлява (изцяло) превод на чуждоезична статия" не е същото като "статията представлява до известна степен превод ...". В случая "до известна степен"/"частично или изцяло" изпълнява функцията на наречие и пояснява глагола "преставлява" като интегрална част от основното послание.

Цитатите в курсив (italic) са от "Граматика за всички" на Боримир Кръстев, издадена 1994 от "Наука и изкуство". Ако грешно съм интерпретирал текста или самият текст е грешен, моля за корекция. Skitnik 14:38, 6 февруари 2008 (UTC)Reply[отговор]