Incoterms

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Базисни условия на доставката в договорите за покупко-продажба са специалните условия, които определят задълженията на продавача и купувача по доставката на стоката и установяват момента на преминаване на риска от случайно унищожаване или повреждане на стоката – от продавача към купувача.

По този начин базисните условия определят кой поема разходите, свързани с транспортирането на стоката от продавача-износител до купувача-вносител. Разходите по доставката, които се поемат от продавача, се включват в цената на стоката и се наричат базисни, тъй като определят основата на цената и оказват влияние върху нейното равнище.

Базисните условия се изработват от международната търговска практика. Съдържанието им не е общоприето, а се определя от търговските обичаи на различните страни, пристанища, отрасли и т.н. За облекчаване на използването на термините, касаещи условията на доставка, през 1936 г. Международната търговска палата разработва и публикува международни правила по тяхното тълкуване под названието „Международни търговски термини“ („Инкотърмз“). През 1980 г. е публикувано ново преразгледано издание „Инкотърмз 1980“, съдържащо тълкуване на 14 търговски термина. Те имат препоръчителен характер и тяхното прилагане зависи от договарянето между партньорите.

Терминът „франко“ (свободно) означава, че купувачът е свободен от риск и от всички разходи по доставката на стоката до пункта, обозначен след думата „франко“. Предлагаме Ви тълкуването в „Инкотърмз 1980“ на следните търговски термини, разгледани според нарастването на задълженията и разходите на продавача:

ТЕРМИН ТЕРМИН НА АНГЛ. ЕЗИК КОДОВО НАЗВАНИЕ
1.От завода ex works EXW
2.Франко превозвач free carrier FRC
3.Франко вагон или платформа free on rail(truck FOR/FOT
4.Франко борд (фоб) летище free on board airport FOA
5.Франко по продължение на борда на кораба free alongside ship FAS
6.Франко борд на кораба free on board FOB
7.Стойност и фрахт cost and freight CFR
8.Стойност, застраховане, фрахт cost, insurancs, freight CIF
9.Фрахт/заплащане на превоза до... freight/carriage paid to... DCP
10.Фрахт/заплащане на превоза и застраховката до... freight/carriage and insurance paid to... CIP
11.От кораба ex ship EXS
12.От кея ex quay EXQ
13.Доставено до границата delivered at frontier DAF
14.Доставено със заплащане на митото delivered duty paid DDP