АСКО

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
АСКО
Лого на АСКО
Асоциация на специалистите по комуникации в общините
Основана 13 юни 2000 г.
Седалище София, България
Уебсайт www.asko-bg.com

Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) е доброволно сдружение с идеална цел на професионална основа на специалистите по връзки с обществеността на органите за местно самоуправление в Република България. АСКО е независима, неправителствена, неполитическа и нестопанска организация и в дейността си се ръководи от принципите на Конституциятa на Република България; Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на действащото законодателство.

Стратегическа цел[редактиране | редактиране на кода]

Да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане имиджа на българските общини.

Членове на АСКО на семинар

Приоритети[редактиране | редактиране на кода]

  • Издигане общественото признание на професията чрез цялостната дейност на АСКО и отстояване интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителната власт [1]
  • Институционално укрепване и разширяване на членския състав
  • Подпомагане професионалното развитие и създаване условия за обучение, обмяна на успешни практики и участие в работни групи като експерти и други инициативи [2]
  • Изучаване и разпространяване на опита в областта на масовите комуникации на водещи държави, организации и общини
  • Партньорство със сродни национални и международни организации
  • Разширяване и повишаване качеството на предлаганите услуги за членовете на АСКО [3] и външни организации
  • Подпомагане дейността на местните власти във връзка с утвърждаване прозрачност на управлението, широко гражданско участие, ефективни връзки с медиите и създаване на партньорства.

Асоциацията има дългосрочна стратегия за развитие и се утвърждава като организация, в която се създават и укрепват висококвалифицирани специалисти по връзки с обществеността в местното самоуправление, използва се потенциалът от професионалисти, натрупаният опит от предишни мандати и се оказва необходимата експертна помощ на общините за насърчаване на гражданското участие, осъществяване на прозрачност в управлението за подпомагане процеса на създаване на гражданско общество [4]. Специалистите по връзки с обществеността, обединени в Асоциацията на специалистите по комуникации в общините в Републиса България, отчитат, че упражняват професия, която налага да контактуват с много хора и им дава възможност да влияят на общественото мнение. Това изисква дейността им да бъде подчинена на регламентирани морални норми на професионално поведение. През 2003 г. АСКО прие Етичен кодекс [5], който се спазва от членовете на Асоциацията и няма разгледани случаи на поведение, уронващо престижа на професията.

АСКО стъпи и на Антарктида

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]