Административно деление на Алжир

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Алжир има 3-степенно административно-териториално деление.

Настоящо деление[редактиране | редактиране на кода]

Административно-териториалните единици са следните (от най-високото към най-ниското равнище): област (уила̀я), околия (да̀ира), община (балядѝя).

Страната е разделена на 48 области, 553 околии, 1541 общини. Околиите и общините на столичната област Алжир включват не само градове и села, но и части от самия град Алжир.

Области[редактиране | редактиране на кода]

Списък[редактиране | редактиране на кода]

Областите са следните:

Административна карта на Алжир: горе – Северен Алжир в едър план, долу – цялата страна
1. Адрар (област в Алжир)
2. Шлеф (област)
3. Лагуат (област)
4. Ум ел-Буаги (област)
5. Батна (област)
6. Беджая (област)
7. Бискра (област)
8. Бешар (област)
9. Блида (област)
10. Буира (област)
11. Таманрасет (област)
12. Тебеса (област)
13. Тлемсен (област)
14. Тиарет (област)
15. Тизи Узу (област)
16. Алжир (област)
17. Джелфа (област)
18. Джиджел (област)
19. Сетиф (област)
20. Саида (област)
21. Скикда (област)
22. Сиди Бел Абес (област)
23. Анаба (област)
24. Гелма (област)
25. Константин (област)
26. Медеа (област)
27. Мостаганем (област)
28. М'сила (област)
29. Маскара (област)
30. Уаргла (област)
31. Оран (област)
32. Ел-Баяд (област)
33. Илизи (област)
34. Бордж Бу Ареридж (област)
35. Бумердес (област)
36. Ел-Тарф (област)
37. Тиндуф (област)
38. Тисемсилт (област)
39. Ел-Уед (област)
40. Хеншела (област)
41. Сук Ахрас (област)
42. Типаза (област)
43. Мила (област)
44. Айн Дефла (област)
45. Наама (област)
46. Айн Темушент (област)
47. Гардая (област)
48. Релизан (област)

Основни данни[редактиране | редактиране на кода]

Област Админ.
център
Площ,
км²
Население
(2008), души
Плътност
души / км²
Карта Изглед
1 Адрар Адрар 439 700 402 197 0,91
2 Шлеф Шлеф 4795 1 013 718 211,41
3 Лагуат Лагуат 25 057 477 328 19,05
4 Ум ел-Буаги Ум ел-Буаги 6783 644 364 95,21
5 Батна Батна 12 192 1 128 031 92,52
6 Беджая Беджая 3268 915 835 280,24
7 Бискра Бискра 20 986 730 262 34,80
8 Бешар Бешар 162 200 274 866 1,69
9 Блида Блида 1575 1 009 892 641,20
10 Буира Буира 4439 694 750 156,51
11 Таманрасет Таманрасет 556 185 198 700 0,36
12 Тебеса Тебеса 14 227 657 227 46,20
13 Тлемсен Тлемсен 9061 945 525 104,35
14 Тиарет Тиарет 20 673 842 060 40,73
15 Тизи Узу Тизи Узу 3568 1 119 646 313,80
16 Алжир Алжир 1190 2 947 461 2476,86
17 Джелфа Джелфа 66 415 1 223 223 18,42
18 Джиджел Джиджел 2577 634 412 246,18
19 Сетиф Сетиф 6504 1 496 150 230,04
20 Саида Саида 6764 328 685 48,59
21 Скикда Скикда 4026 904 195 224,59
22 Сиди Бел Абес Сиди Бел Абес 9096 603 369 66,33
23 Анаба Анаба 1439 640 050 444,79
24 Гелма Гелма 4101 482 261 117,60
25 Константин Константин 2187 943 112 431,24
26 Медеа Медеа 8866 830 943 93,72
27 Мостаганем Мостаганем 2175 746 947 343,42
28 М'сила М'сила 18 718 991 846 52,99
29 Маскара Маскара 5941 780 959 131,45
30 Уаргла Уаргла 211 980 552 539 2,61
31 Оран Оран 2121 1 443 052 680,36
32 Ел-Баяд Ел-Баяд 78 870 262 187 3,32
33 Илизи Илизи 285 000 54 490 0,19
34 Бордж Бу Ареридж Бордж Бу Ареридж 4115 634 396 154,17
35 Бумердес Бумердес 1356 795 019 586,30
36 Ел-Тарф Ел-Тарф 3339 411 783 123,33
37 Тиндуф Тиндуф 159 000 58 193 0,37
38 Тисемсилт Тисемсилт 3152 296 366 94,02
39 Ел-Уед Ел-Уед 54 573 673 934 12,35
40 Хеншела Хеншела 9811 384 268 39,17
41 Сук Ахрас Сук Ахрас 4541 440 299 96,96
42 Типаза Типаза 1605 617 661 384,84
43 Мила Мила 9375 789 419 84,20
44 Айн Дефла Айн Дефла 4891 771 890 157,82
45 Наама Наама 29 950 209 470 6,99
46 Айн Темушент Айн Темушент 2379 368 713 154,99
47 Гардая Гардая 86 105 375 988 4,37
48 Релизан Релизан 4870 733 060 150,53
Всичко 2 381 741 34 480 740 14,48

История[редактиране | редактиране на кода]

6 области[редактиране | редактиране на кода]

През 1954 – 1962 г. по време на Войната за независимост на Алжир Фронтът за национално освобождение приема организационно деление на страната на 6 области със следните номера:

  1. Aurès
  2. Constantine
  3. Kabylie
  4. Algiers
  5. Oran
  6. Sahara

Към тях, като 7-а област, понякога са причислявали Франция (заради многобройните емигранти).

17 области[редактиране | редактиране на кода]

През 1962 г., извоювайки независимостта си, Алжир наследява делението на Френски Алжир със 17 департамента, които от 1968 г. се наричат уилаи (ед. ч. уилайя). Това деление просъществува до 1974 г.

31 области[редактиране | редактиране на кода]

През 1974 г. влиза в сила ново административно-териториално деление с 31 уилаи.

48 области[редактиране | редактиране на кода]

През 1983 г. към тях са добавени още 17 нови уилаи, получили номера от 32 до 48 по ред в съответствие с арабската азбука.

Проект за реформа[редактиране | редактиране на кода]

Имало е проект до края на 2009 г. да се приеме закон за новото административно деление на Алжир със следните промени:

  • удвояване на областите за сметка на издигане по степен на някои околии, които временно ще бъдат с ограничени права и задължения („делегирани области“), докато за няколко години развият своя административен капацитет;
  • разделяне (по подобие на столичния град Алжир) на центровете на областите Оран и Константин – най-големите градове след столицата, на околии и общини с включени в тях части от градовете Оран и Константин.