Азид

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Азидите представляват соли на азотоводородната киселина (HN3).

Те са вещества с една или повече азидни групи N-
3
. Повечето са експлозиви и намират широко приложение във взривната техника – Pb(N3)2 е инициатор във взирвата техника.

Химични войства[редактиране | редактиране на кода]

По разтворимост във вода азидите приличат на хлоридите.[1] Азидите на алкалните и алкалоземните метали са йонни, силно разтворими съединения. При бавно загряване те са устойчиви до стапянето си. Освен CsN3, те се топят с разлагане:[2]

Азидите на тежките метали са слабо разтворими във вода – AgN3, Hg(N3)2, Pb(N3)2. Те са избухливи вещества, които се разлагат при удар и нагряване:[1]

Най-добри качества има оловният азид, защото е издръвжлив във влажни условия. Азидите на тежките метали са силно ендотермични съеднинения, което е една от причините за екслозивността им.[1]

Ковалентни азиди[редактиране | редактиране на кода]

Триборазин, [H3N3B3(N3)3], и други боразотни съединения, например B(N3)-
4
, са смятани за прекурсури. Известни са високоенергитични борвъглеродни съединения – C(N3)+
3
и C3N3(N3)3, Si(N3)4, фосфорни и арсенови азиди.

Получаване[редактиране | редактиране на кода]

Най-използваната сол е натриевит азид, който се получава при пропускане на диазотен оксид в амонячен разтвор на натрий или при взаимодействие на същия оксид с натриев амид:

Азидите на тежките метали се получават от водните разтвори на солите на тези метали при утаяване с натриев азид, NaN3 и съответния метален хлорид или от триметилсилилазид и съответния метален флуорид:[2]

;
;
.

Амониевият азид се получава от водни разтвори на азотоводородна киселина и амоняк:

или при нагряване на натриев азид и амониев нитрат:[2]

.

Приложение[редактиране | редактиране на кода]

Термичното резлагане на натриевия азид се използва за получаването на спектрално чист азот.[2]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в Киркова, Елена. Химия на елементите и техните съединения. София, Университетско издателсто „Св. Климент Охридски“, 2013. ISBN 978-954-07-3504-7. с. 269 – 270.
  2. а б в г King, R. Encyclopedia of Inorganic Chemistry [10 Volumes]. с. 3045 – 3048.