Акрилова киселина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Акрилова киселина
Свойства на акриловата киселина
Молекулна маса 72,06
Температура на топене 13 °C
Температура на кипене 141 °C
Разтворимост във вода,
спирт
и други органични
разтворители

Акриловата киселина (пропенова киселина, етенкарбонова киселина) СН2=СН–СООН е най-простият представител на едноосновните ненаситени карбонови киселини, безцветна течност с остър аромат, разтворима във вода, с температура на кипене 141 °C. Лесно се полимеризира с образуване на полиакрилова киселина.