Направо към съдържанието

Алгоритъм на Евклид

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Алгоритъмът на Евклид е алгоритъм за намиране на най-големия общ делител (НОД) на две естествени числа. Той е един от първите публикувани алгоритми. Описан е в книгата на ЕвклидЕлементи“ около 300 г. пр.н.е.

Теория[редактиране | редактиране на кода]

Нека и са естествени числа и редицата

е определена така, че всяко е остатък от делението на пред-предния член на предния член, т.е.

Тогава  – най-големият общ делител на и , е равен на  – последния ненулев член на редицата.

Верността на алгоритъма следва от съжденията:

 • Нека , тогава
 • за всяко ненулево

Запис с думи[редактиране | редактиране на кода]

Взимайки двете дадени на входа на алгоритъма числа a и b, провери дали b е равно на 0.
Ако да, числото a е търсеният най-голям общ делител.
Ако не, повтори процеса, като използваш за входни данни b и остатъка, получен при деленето a на b (означаван по-долу с a mod b)

Рекурсивен запис[редактиране | редактиране на кода]

function gcd(a, b)
 if b = 0
   return a
 else
   return gcd(b, a mod b);

Процедурен запис[редактиране | редактиране на кода]

// := е оператор за присвояване на стойност
function gcd(a, b)
 while b ≠ 0
  var t := b
  b := a mod b
  a := t
 return a

Във всяка стъпка по-голямото число се заменя с остатъка му от деление на другото число (ако в първата стъпка има 8 и 6, то във втората ще има 2 и 6). Това се повтаря докато едно от двете числа не стане 0. Тогава отговорът е другото число (ако се продължи от предния пример, на третата стъпка числата ще са 2 и 0, от което се разбира, че НОД на 8 и 6 е 2).

Този алгоритъм е по-ефективен от споменатата по-долу негова вариация.

Без използване на деление[редактиране | редактиране на кода]

function gcd(a, b)
 while a ≠ b
  if a > b
   a := a – b
  else
   b := b – a
 return a

Пример[редактиране | редактиране на кода]

Най-големият общ делител на числата 1071 и 1029 се пресмята по следния начин:

Следователно търсеният делител е 21.