Артезиански води

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Схематично изображение на артезиански извор

Артезианските води са дълбоки подземни води, намиращи се във водопропускливи пластове, разположени между два водонепропускливи пласта. Когато един водопропусклив пласт е ограничен отдолу и отгоре от непропускливи пластове в структура подобна на сандвич, натрупвалите се в него води са под високо хидростатично налягане. Ако в горния непропусклив пласт има естествена пукнатина или изкуствено направен отвор, в зависимост от формата на водоносното тяло и височината, на която се намира отвора водата започва спонтанно да извира на повърхността.

Намират се на различна дълбочина, обикновено в области със синклинален строеж, където образуват артезиански басейни или потоци. От голямо значение са за водоснабдяването на промишлеността и населените места. Тези води са напорни.